JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
10 July 2019
บริษัท ไฟโก จำกัด
บริษัท ไฟโก จำกัด
เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 นับจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ โดย เป็นผู้นำเข้า จำหน่าย และให้บริการอุปกรณ์เครื่องครัว และคุรุภัณฑ์ สำหรับ ธุรกิจฟาส์ตฟู้ด ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม โรงแรมและรีสอร์ท บริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้นำเข้าสินค้าเพื่อการพาณิชย์ โดยเราจะเลือกจำหน่าย เฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานระดับสากลเท่านั้น
อีกทั้งบริษัทฯ ยังเป็นผู้ให้บริการแก่ลูกค้ารายต่างๆ เช่น KFC, Pizza Hut, McDonald's, กลุ่ม Minor Food Group, กลุ่ม Central Restaurant Group เป็นต้น ลูกค้าทุกรายจะได้รับบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ โดยทีมงานบริการที่ประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทาง และผ่านการอบรมโดยตรงจากผู้ผลิตสินค้าจากต่างประเทศ โดยพนักงานใน แผนกบริการจะต้องผ่านการอบรมจนแน่ใจว่าจะสามารถให้คำแนะนำ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเรา จึงทำให้แผนกบริการของบริษัทฯสามารถรองรับและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ท่านจึงวางใจได้เมื่อซื้อสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับ ความพึงพอใจสูงสุด
Benefits
1. ประกันสังคม
2. มีเวลาการทำงานยืดหยุ่น
3. ค่าตอบแทนพิเศษ
4. ประกันชีวิต
5. ค่าทำงานล่วงเวลา
6. ค่าเบี้ยเลี้ยง
7. ค่าน้ำมัน +ค่าโทรศัพท์
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง(ค่าที่พักกรณีพักค้างคืน)
9. เงินโบนัสประจำปี
10.และอื่นๆ
Position : ช่างเทคนิค

Responsibilities
ให้บริการงานติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
1. มีใบขับขี่
2. มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง
3. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และค้างคืนได้ (เป็นครั้งคราว)
4. สามารถทำงานล่วงเวลาหลังเลิกงานได้(เป็นครั้งคราว)
5. สามารถ Standby ในวันหยุดได้ (สลับกับสมาชิกในทีมเป็นครั้งคราว

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
3. ค่าตอบแทนพิเศษ
4. ประกันชีวิต
5. เงินโบนัสตามผลงาน
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก

สวัสดิการอื่นๆ
1.เงินเดือนประจำ
2.ค่าล่วงเวลา,เบี้ยเลี้ยง
2.ค่าโทรศัพท์
3.ค่าน้ำมัน
4.ค่าติดตั้ง,เงินกลางเดือน
5.เครื่องแบบพนักงาน
6.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
7.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
8.ตรวจสุขภาพประจำปี
9.วันหยุดประจำปี
10.อื่นๆ

Job Location
Anusawari,  Bang Khen,  Bangkok
No. of Position Salary
6 อัตรา
10,000 - 20,000 (ฐานเงินเดือน) ตามข้อตกลง ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบณ์การทำงาน
Qualifications
  เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขา : ช่างไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการการ 0-1 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อการปฏิบัติในหน้าที่
  มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลดี
  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลา
  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
  ผ่านการทดสอบและมีหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to Apply
1. สมัครด้วยตนเอง
2. สมัครผ่าน website : JOBTHAI.COM
3. E-Mail
Contact
คุณคธาภรณ์ ละไม้
บริษัท ไฟโก จำกัด
43/524-526 หมู่3 ถนนพหลโยธิน  Khwaeng Anusawari  Bang Khen
Bangkok  10220
Tel : 02-551-2434-36 ต่อ 311
Fax : 02-552-0833
Email : Hr_Fieco_08@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : www.fieco.com
Job Code 1066085
Position ช่างเทคนิค
Categories Technicians
Subcategories Electronics/Computer/Telecom
Industry Retail
Salary 10,000 - 20,000 (ฐานเงินเดือน) ตามข้อตกลง ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบณ์การทำงาน
Date Posted 10 July 2019
Contact คุณคธาภรณ์ ละไม้
Click to view map
View All Positions of This Company