JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
20 June 2019
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตลอดระยะเวลา 30 กว่าปี บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แถวหน้าของเมืองไทย และในฐานะ Developer รายแรกที่พัฒนาหมู่บ้านโซลาร์เต็มรูปแบบ ภายใต้ชื่อโครงการ PITI, Niche pride, Niche MONO, Niche id, The Kith ,SENA Park Grand, SENA Park Ville, SENA Ville และธุรกิจในเครือ เช่น SENA Solar Energy, Community Mall "SENA Fest", SENA HOUSE และ สนามกอล์ฟ "Pattaya County Club"

เรากำลังเติบโตพร้อมขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความต้องการบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพโดดเด่น รักความก้าวหน้า ชอบความท้าทาย พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มาร่วมสร้างสรรค์และเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในตำแหน่งงาน ดังนี้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัสตามผลประกอบการ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ในกรณีงานสมรส งานบวช งานฌาปนกิจ
- ประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ
- ของเยี่ยมไข้พนักงานกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์/กีฬาสี ประจำปี
- ทุนการศึกษาพนักงาน
- ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
- ส่วนลดซื้อบ้าน และคอนโดของบริษัทฯ
- วันหยุดพิเศษกรณีต่าง ๆ
- พักร้อน
- สำนักงานใหญ่ ทำงาน 5 วัน
- โครงการทำงาน 6 วัน
Position : หัวหน้าการตลาด / เจ้าหน้าที่การตลาด

Responsibilities
1. ดำเนินการด้านการตลาดของแผนก / ฝ่าย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้
2. นำแผนงานด้านการตลาดของบริษัท มาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
3. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายโครงการ เพื่อดำเนินงานด้านการตลาด
4. ติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลต่าง ๆ กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
5. จัดกิจกรรมกลุ่มลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า
6. ติดต่อประสานงานกับบริษัทโฆษณา ผู้รับเหมา สำนักพิมพ์ เพื่อจัดทำสื่อการตลาด
7. ดูแล รับผิดชอบ ตรวจสอบและปรับปรุงสื่อโฆษณาต่าง ๆ ของบริษัท
8. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ของแผนก / ฝ่าย ให้พนักงานทราบ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Location
Samsen Nok,  Huai Khwang,  Bangkok
No. of Position Salary
2 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
Qualifications
  เพศ ชาย / หญิง
  อายุ 23- 35 ปี
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด การบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์การทำงานการตลาด หรือ ที่เกี่ยวข้อง
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word / Excel / Power point
  สามารถสื่อสารและมีความรู้ ภาษาอังกฤษ ได้ดี
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ละเอียด รอบครอบ
  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  หากมีประสบการณ์บ้าน คอนโด หรือ ที่พักอาศัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจาณาเป็นพิเศษ
How to Apply
- สมัครผ่านทาง JobThai.com
- E-mail: hr@sena.co.th
- ID LINE: hrsena
- สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 084-205-1635, 099-321-0212
Contact
คุณสุปรียา
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
448 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก  Khwaeng Samsen Nok  Huai Khwang
Bangkok  10310
Tel : 02-541-4642 ต่อ 10206 หรือ 10204
Fax : 02-938-9875
Email : senadev11_178@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : https://jobboard.sena.co.th/
 LINE ID : hrsena

- รถประจำทางสาย 73ก., 98, 136, 137, 172, 179, 185, 206, 514, 517, 528, 529, 541
- รถไฟฟ้า MRT สถานีรัชดาภิเษก ประตู 3 หรือ 4
Job Code 1068855
Position หัวหน้าการตลาด / เจ้าหน้าที่การตลาด
Categories Marketing
Subcategories Marketing
Industry Real Estate
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
Date Posted 20 June 2019
Contact คุณสุปรียา
Click to view map
View All Positions of This Company