JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
15 July 2019
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
“เราคือกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจซึ่งเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งผลิตภัณฑ์สุรา เบียร์ โซดา และน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์สินค้าเบียร์ช้าง เบียร์อาชา เบียร์เฟดเดอร์บรอย สุราแสงโสม สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง น้ำดื่มตราช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มแรงเยอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ และธุรกิจร้านอาหารโออิชิ
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ชุดพนักงาน
- โบนัส ฯลฯ
Position : Key Account Executive-Modern Trade

Responsibilities
- ดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายการขายสำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ในช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ทุกประเภท (Hypermarket, Super และ Convenience Store)
- เตรียม/กำหนดแผนธุรกิจงานขายของแต่ละประเภทร้านค้าย่อยฯ พร้อมกำหนด KPIs เพื่อวัดผลที่เกี่ยวข้องเป็นรายปี, รายไตรมาสและเดือน
- ร่วมแก้ไขปัญหา (ถ้ามี), ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานในระหว่างช่วงรอบเวลาทำงานเพื่อสร้างผลของงานให้บรรลุตามแผนงาน
- ให้การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยอดขาย, ค่าใช้จ่าย, ผลงานเชิงรูปธรรม) แก่ผู้อำนวยการฯ ตามที่ร้องขอทั้งในลักษณะงานประจำ และร้องขอพิเศษ
- พัฒนาขีดความสามารถของทีมงานให้มีทักษะงานขายและ/หรือ การวิเคราะห์/ติดตามสภาวะตลาด/ตัวผลิตภัณฑ์/คู่แข่งขัน เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมสู่ความเป็นเลิศงานขายอย่างมืออาชีพ
- ร่วมเป็นแกนหลักในการพัฒนา/เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเจรจาต่อรอง/ขีดความสามารถของบริษัทฯ ต่อช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ศึกษา/ให้ข้อมูลผลกระทบ/วิเคราะห์สถานการณ์ในเชิงลบที่อาจะเกิดขึ้นแก่หน่วยงาน/ทีมงาน พร้อมเสนอแนวทางการทำงานประกอบพร้อมตัดสินใจในการนำพาหน่วยงานให้บรรลุเป้าประสงค์

Job Location
Chomphon,  Chatuchak,  Bangkok
No. of Position Salary
2 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
Qualifications
  ปริญญาตรี ด้านการตลาด การบริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายสินค้าในหมวด FMCG อย่างน้อย 2 ปีในช่องทาง Modern Trade
  หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องดื่ม หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษทั้งการพูดและเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office
  มีการวางแผนและการจัดการอย่างเป็นระบบ
  มีทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
Apply for this position please contact
  Contact : คุณอังคณา ไกรวงศ์
  Tel : 02-785-7878 ต่อ 7220
  Email : thaibev_541@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
How to Apply
- สมัครผ่าน JobThai
- สมัครทาง Email
- ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์
https://careers.thaibevgroup.com
Contact
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก  Khwaeng Khlong Toei  Khlong Toei
Bangkok  10110
Tel : 02-785-5555 ต่อ 11
Email : thaibev_541@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : https://careers.thaibevgroup.com
MRT : สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Job Code 1069553
Position Key Account Executive-Modern Trade
Categories Sales
Subcategories Sales/AE
Industry Food, Drink & Tobacco
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
Date Posted 15 July 2019
Contact ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Click to view map
View All Positions of This Company