JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
19 July 2019
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
“เราคือกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจซึ่งเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งผลิตภัณฑ์สุรา เบียร์ โซดา และน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์สินค้าเบียร์ช้าง เบียร์อาชา เบียร์เฟดเดอร์บรอย สุราแสงโสม สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง น้ำดื่มตราช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มแรงเยอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ และธุรกิจร้านอาหารโออิชิ
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ชุดพนักงาน
- โบนัส ฯลฯ
Position : Party Planner Manager (Sales) - HORECA

Responsibilities
→ วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานบริการจัดเลี้ยง Functions & Party ในกลุ่มลูกค้าช่องทางสำนักงาน, บ้าน และช่องทางอื่นๆ ระดับพรีเมี่ยมให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
→ วางแผนประสานงาน และกำกับดูแลงานอีเว้นต์ Party Function และการวางแผนงบประมาณด้านอุปกรณ์และบุคลากรภาคสนาม เพื่อส่งมอบการบริการต่อลูกค้าได้ตามเวลานัดหมายให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม
→ กำกับดูแลงาน Party Coordinator ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
→ สร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการ และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้า สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่ๆ สร้างผลกำไร และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน พัฒนาทีมงานให้สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
→ ร่วมกำหนด Package, โปรโมชั่นต่างๆ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าและสร้างยอดขาย ภาพลักษณ์ตราสินค้าให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
→ ติดตามความเคลื่อนไหวและวิเคราะห์กิจกรรมทางการตลาดของคู่แข่งขันเพื่อนำผลการวิเคราะห์มาปรับแผนส่งเสริมการขาย เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
→ บริหารจัดทำงบประมาณประจำปีและควบคุมงบประมาณ งานปฏิบัติการจัดอีเว้นต์ Party Function
→ วางแผน นำเสนอและควบคุมงบประมาณประจำปี ตรวจสอบ ควบคุมแผนงานประจำเดือน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งยอดขาย และการควบคุมค่าใช้จ่าย

Job Location
Chomphon,  Chatuchak,  Bangkok
No. of Position
1
Qualifications
  ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การโรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป ด้านกำกับดูแลงานอีเว้นต์ Party Function และมีประสบการณ์ระดับบริหารงานขาย/อีเว้นต์/งานกิจกรรมพิเศษอย่างน้อย 3 ปี
  มีความรู้ด้านบริหารจัดการในธุรกิจบริการจัดเลี้ยง (Catering) มีความรู้ในด้านอาหารไทย อาหารต่างชาติ ตลอดจนสามารถกำหนดต้นทุน, ปริมาณ อาหารได้เป็นอย่างดี
  มีความเข้าใจในธุรกิจและสภาพทางการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่ายในธุรกิจจัดเลี้ยง อาหาร และเครื่องดื่มเป็นอย่างดี สามารถกำหนดกิจกรรมทางการตลาด การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
  มีความเข้าใจในธุรกิจประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และสภาพทางการตลาดในช่องทางที่จัดจำหน่าย
  มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
Apply for this position please contact
  Contact : คุณธิดารัตน์
  Tel : 02-785-5555 ต่อ 4645
  Email : thaibev_543@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
How to Apply
- สมัครผ่าน JobThai
- สมัครทาง Email
- ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์
https://careers.thaibevgroup.com
Contact
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก  Khwaeng Khlong Toei  Khlong Toei
Bangkok  10110
Tel : 02-785-5555 ต่อ 11
Email : thaibev_543@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : https://careers.thaibevgroup.com
MRT : สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Job Code 1070648
Position Party Planner Manager (Sales) - HORECA
Categories Food and Beverage/Chef/Cook/Bartender/Waiter
Subcategories Chief/Manager/Management
Industry Food, Drink & Tobacco
Date Posted 19 July 2019
Contact ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Click to view map
View All Positions of This Company