JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
19 July 2019
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
“เราคือกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจซึ่งเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งผลิตภัณฑ์สุรา เบียร์ โซดา และน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์สินค้าเบียร์ช้าง เบียร์อาชา เบียร์เฟดเดอร์บรอย สุราแสงโสม สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง น้ำดื่มตราช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มแรงเยอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ และธุรกิจร้านอาหารโออิชิ
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ชุดพนักงาน
- โบนัส ฯลฯ
Position : เจ้าหน้าที่งานขายอาวุโส-FAD

Responsibilities
- ร่วมกับส่วนวิจัยและพัฒนาธุรกิจและส่วนการตลาดในการกำหนดเป้าหมายการขายและปฎิบัติตามแผนงานขายให้บรรลุตามเป้าหมาย
- แนะนำ เสนอแนะ สินค้าที่ดูแลให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานขาย ให้เข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ สินค้าในกลุ่มปุ๋ย อาหารสัตว์ และวัสดุก่อสร้างพร้อมทั้งให้ความรู้และ แนะนำเทคนิคการขายใหม่ๆ
- กำหนดพื้นที่การขาย ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์ ให้แก่พนักงานขาย
- ติดตามผลงานการขายโดยออกพบปะลูกค้าตามตารางนัดพร้อมร่วมกำหนดกิจกรรม และส่งเสริมการขายใน
พื้นที่รับผิดชอบให้กับพนักงานขาย
- ตรวจสอบและติดตามการชำระเงินของลูกค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลา
- ประสานงานกับส่วนวิจัยและพัฒนาธุรกิจ ในการดำเนินการด้านส่งเสริมการตลาดและการขาย
- ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคู่แข่ง เพื่อปรับกลยุทธ์การขายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
- ตรวจสอบรายงานการขายของพนักงานขายเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Job Location
Chomphon,  Chatuchak,  Bangkok
No. of Position Salary
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
Qualifications
  ปริญญาตรี ด้านการเกษตร ,สัตว์บาล,การตลาด หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ในงานด้านการขาย โดยเฉพาะสินค้าทางด้านการเกษตร/กลุ่มวัสดุก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีความรู้เรื่องธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจปุ๋ย สินค้าการเกษตรหรือ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง
  มีทักษะทางด้านการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้ดี
  มีเทคนิคการนำเสนอและคิดวิเคราะห์ ทางด้านงานขายและ การตลาด
  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Mircrosoft office(Word-Access-Outlook-Internet และ Power Point)ได้
  มีผู้ค้ำประกันการทำงาน
  สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
Apply for this position please contact
  Contact : คุณตีชณา ทัฬหวรรัตน์
  Tel : 02-785-7878 ต่อ 7214
How to Apply
- สมัครผ่าน JobThai
- สมัครทาง Email
- ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์
https://careers.thaibevgroup.com
Contact
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก  Khwaeng Khlong Toei  Khlong Toei
Bangkok  10110
Tel : 02-785-5555 ต่อ 11
Email : thaibev_560@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : https://careers.thaibevgroup.com
MRT : สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Job Code 1073955
Position เจ้าหน้าที่งานขายอาวุโส-FAD
Categories Sales
Subcategories Sales/AE
Industry Food, Drink & Tobacco
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
Date Posted 19 July 2019
Contact ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Click to view map
View All Positions of This Company