JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
Tags: JobsBangkokSalesSales/AERetail
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
19 July 2019
บริษัท ออมไทย จำกัด
บริษัท ออมไทย จำกัด ประกอบธุรกิจ ค้าส่งและค้าปลีก จัดจำหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งสินค้าจากชุมชนและสหกรณ์ ส่งเสริมและสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรและอินทรีย์ รวมถึงสินค้านวัตกรรมของประเทศไทยที่มีคุณภาพไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นตัวกลางในการประสานระหว่างภาคผลิตและผู้บริโภค ด้วยระบบโลจิสติกส์ โซ่อุปทาน และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้สินค้าไทยก้าวสู่ระดับสากล โดยเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ กำลังมองหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต
Benefits
- ค่าคอมมิชชั่น
- โบนัสประจำปี
- ประกันสังคม
- เบี้ยขยัน
- สินค้าราคาพนักงาน
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
Position : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

Responsibilities
1. วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท
2. ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าเก่า เพื่อเสนอขายสินค้า และ Promotion
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ให้คำปรึกษา ออกพบลูกค้า ออกบูธแสดงสินค้า
4. ร่วมเสนอแนวทางในการนำเสนองาน พร้อมดูแลแก้ไขปัญหาในแผนกการขาย
5. พัฒนาช่องทางการขายด้านการตลาดออนไลน์ สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
6. นำเสนอขายสินค้าและปิดการขายผ่านช่องทาง Social Media
7. ทำโฆษณา โปรโมชั่น การตลาด (ทางบริษัทมีงบค่าการโฆษณาให้)
8. บันทึกการเข้าเยี่ยมลูกค้า การหาลูกค้ารายใหม่แต่ละเดือน และร่วมประชุมแผนงานประจำเดือน

Job Location
Samsen Nai,  Phaya Thai,  Bangkok
No. of Position Salary
1 อัตรา
25,000 - 30,000
Qualifications
  เพศชาย-หญิง อายุ 28-35 ปี
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการขายและการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านงานขาย 3 ปีขึ้นไป
  บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี
  ขยัน ทุ่มเท และต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ
  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี มีความรู้ด้าน E-Commerce การขายสินค้า Online
  หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
How to Apply
- สมัครด้วยตนเอง
- ส่งจดหมายสมัครงาน / Resume มาที่ E-mail
- สมัครผ่าน JobThai.com
Contact
คุณคมกฤช จุตะกานนท์
บริษัท ออมไทย จำกัด
60/1 อาคารมนริริน ชั้น 3 ห้องบี 301 ซอยพหลโยธิน 8  Khwaeng Samsen Nai  Phaya Thai
Bangkok  10400
Tel : 088-003-9199
Fax : 02-616-6200
Email : aomthai_01@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Job Code 1074638
Position เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
Categories Sales
Subcategories Sales/AE
Industry Retail
Salary 25,000 - 30,000
Date Posted 19 July 2019
Contact คุณคมกฤช จุตะกานนท์
Click to view map