JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
17 July 2019
บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
24 Shopping บริษัทในกลุ่ม CP ALL เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการส่งมอบสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย รองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ช้อปปิ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง

“ช้อปสนุก ทุกสิ่ง สะดวกจริง 24 ชม.”
Benefits
- โบนัส 4 ครั้งต่อปี
- ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน
- ค่ารักษาพยาบาลครับครัวพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
- ปรับเงินเดือนประจำปี
Position : เจ้าหน้าที่รับสินค้า B2C

Responsibilities
ตรวจสอบสินค้าการรับสินค้าของบริษัทคู่ค้าและผู้รับเหมาของศูนย์กระจายสินค้า การเติมสินค้า การจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลและสรุปการรับและการตรวจสินค้าพร้อมตรวจสอบรายการสินค้าที่รับคืน

ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติการรับสินค้าและคืนสินค้าให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทและบริษัทคู่ค้า
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประสานงานกับหน่วยงานจัดซื้อเกี่ยวกับปัญหาและกระบวนการการส่งสินค้าของคู่ค้า
- ดูแลสินค้าและอุปกรณ์การทำงานให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
- รวบรวมข้อมูล สรุปปัญหาหน้างานเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
- แก้ไขและรายงานปัญหาการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

Job Location
333 แฟคตอรี่แลนด์ ถ. บางบัวทอง-สุพรรณบุรี อ.บางบัวทอง
Lahan,  Bang Bua Thong,  Nonthaburi
No. of Position Salary
3
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Qualifications
  จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา Logistics การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  กล้าตัดสินใจ แก้ใขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  มีความรู้ในธุรกิจ
  มีประสบการณ์ อย่างน้อย1-2 ปี
  เพศชาย/หญิง อายุ 24 - 35 ปี
  ยินดีรับเด็กจบใหม่
Apply for this position please contact
 LINE ID : @job24shopping

How to Apply
- สมัครผ่าน Email
- สมัครด้วยตนเอง
Contact
คุณกิตติชัย เสริมสินสายทอง
บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
119 อาคารธาราสาทร ชั้นที่ 9-10 ถนนสาทรใต้  Khwaeng Thungmahamek  Sathon
Bangkok  10120
Tel : 02-071-4166
Email : 24shopping_13@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Job Code 1081413
Position เจ้าหน้าที่รับสินค้า B2C
Categories Transportation/Warehouse
Subcategories Warehouse
Industry Retail
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Job Location 333 แฟคตอรี่แลนด์ ถ. บางบัวทอง-สุพรรณบุรี อ.บางบัวทอง
Date Posted 17 July 2019
Contact คุณกิตติชัย เสริมสินสายทอง
View All Positions of This Company