JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
22 August 2019
เครือ เวท โปรดักส์
เครือเวทโปรดักส์ องค์กรชั้นนำ ที่ดำเนินธุรกิจ ด้านสุขภาพสัตว์ ที่มีนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชีย ทั้งด้านการผลิต นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย สินค้า ที่มีคุณภาพ มาตรฐานตามระดับสากล ปัจจุบัน เรามี 15 บริษัท ในเครือ ทั้งปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง ที่กระจายในภูมิภาคต่างๆ ทั้งไทย จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ พม่า ลาว กัมพูชา

ด้วยวิชาการนำงานขาย ถือว่าเป็นคุณค่าที่สำคัญ เพื่อให้ลูกค้ามีผลผลิตที่ดี ต้นทุนต่ำ มีกำไร ที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก องค์กรจึงต้องการพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
Benefits
- กองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเบี้ยขยัน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ชุดฟอร์ม
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
- ปรับค่าจ้างประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
- ท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์
- ฝึกอบรมและพัฒนา
- ค่าเดินทาง
- ค่ายานพาหนะ
- ค่าที่พัก (ปฏิบัติงานนอกสถานที่)
- ทุนการศึกษาสำหรับบุตร
- รางวัลอายุงาน 5 ปี 10 ปี 20 ปี
- เงินของขวัญ งานแต่ง งานบวช รับปริญญา
- เงินช่วยเหลืองานศพ

สวัสดิการอื่นๆ (เฉพาะตำแหน่ง)
- เงินกู้สวัสดิการเพื่อดาวน์รถยนต์
- เงินกู้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ (เงิน Advance)
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนตัวเพื่อใช้ปฏิบัติงาน
- ค่าคอมมิชชั่น
- ค่าครองชีพ
Position : Organization Development Supervisor (หัวหน้าแผนกพัฒนาองค์กร) รับสมัครด่วน !

Responsibilities
1.ดำเนินการ Work Shop เพื่อสำรวจจุดอ่อน จุดแข็ง ขององค์กร(SWOT)
2.จัดทำ KPI ระดับองค์กร,ฝ่าย,แผนก,ตำแหน่งงาน
3.ดำเนินการ Work Shop เพื่อกำหนดกลยุทธ์ ระดับองค์กร,ระดับฝ่าย
4.ดำเนินการติดตามผล การรายงานผล KPI ประจำเดือน/ประจำไตรมาส
5.ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์องค์กร
6.พัฒนาระบบการประเมินผล และการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
7.ดำเนินการงด้านการบริหารวัดความเสี่ยงองค์กรในทุกระดับ
8.สรุปประเด็นความเสี่ยงในด้านต่างๆ ขององค์กร
9.ติดตามให้กิดการจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
10.บริหารจัดการระบบคุณภาพ ISO ขององค์กร
11.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
12. เวลาทำงาน: 08:30 - 17:30 น.
13. วันหยุด: วันเสาร์ - วันอาทิตย์

Job Location
Chomphon,  Chatuchak,  Bangkok
No. of Position
1
Qualifications
  เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปี
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, บริหารการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร การประเมินผลเชิงกลยุทธ์ 3 - 5 ปี
  มีความรู้ความเข้าใจทักษะในงาน PMS, KPIs, Balance Scorecard,OKR,ISO9001:2015, TQA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานและบุคคลทุกระดับได้ดี
  สามารถวางแผน และจัดระบบงานได้ดี
  สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย
  สามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับองค์กรได้
  สามารถใช้ MS-Office ได้ดี
How to Apply
- สมัครผ่าน JobThai
- สมัครผ่าน E-mail บริษัทฯ
Contact
ฝ่าย HR คุณนพเก้า
เครือ เวท โปรดักส์
เวทโปรดักส์ กรุ๊ป 3300/121-124 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน  Khwaeng Chomphon  Chatuchak
Bangkok  10900
Tel : 090-197-5323
Email : Mc-vet_05@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : www.vetproducts.co.th
 LINE ID : hr-vet-product

Job Code 1082167
Position Organization Development Supervisor (หัวหน้าแผนกพัฒนาองค์กร) รับสมัครด่วน !
Categories Safety/Environment
Subcategories ISO
Industry Medicine/Cosmetic/Medical Equipment
Date Posted 22 August 2019
Contact ฝ่าย HR คุณนพเก้า
Click to view map
View All Positions of This Company