JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
19 July 2019
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
“เราคือกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจซึ่งเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งผลิตภัณฑ์สุรา เบียร์ โซดา และน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์สินค้าเบียร์ช้าง เบียร์อาชา เบียร์เฟดเดอร์บรอย สุราแสงโสม สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง น้ำดื่มตราช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มแรงเยอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ และธุรกิจร้านอาหารโออิชิ
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ชุดพนักงาน
- โบนัส ฯลฯ
Position : Restaurant Manager ร้าน SO Asean Café & Restaurant สาขา สามย่านมิตรทาวน์

Responsibilities
บริหารร้านอาหารโดยวางแผนการทำงาน ควบคุมค่าใช้จ่าย/รายได้ ภายในสาขา เช่น ยอดขาย,ต้นทุนค่าแรง,ต้นทุนขาย และบริหารพนักงานในสาขารวมถึงการคิดแผนการทำงานในการเพิ่มยอดขายให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

- รับนโยบายจากผู้จัดการเขตมาแปลงเป็นเนื้องาน
- มอบหมาย กระจายงานให้ผู้ช่วยผู้จัดการ และหัวหน้านำไปถ่ายทอดให้พนักงานปฏิบัติ
- ควบคุมค่าใช้จ่าย/รายได้ ภายในสาขา เช่น ยอดขาย,ต้นทุนค่าแรง,ต้นทุนขาย ให้อยู่ในยอดของการประมาณการไว้
- ติดตามตรวจสอบงานที่มอบหมายให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งดูแลพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ
- ดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการ ตรวจเติมสิ่งของที่ขาดตามโต๊ะ หรือเมื่อลูกค้าต้องการ
- ดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการ ตรวจเติมสิ่งของที่ขาดตามโต๊ะ หรือเมื่อลูกค้าต้องการ
- ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ รับฟังคำแนะนำ คำติชมจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข
- ควบคุมคุณภาพอาหารจากครัวกลาง หรือ Supplier ให้พร้อมบริการเสิร์ฟแก่ลูกค้า
- ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมดให้พอเพียงกับการบริหารลูกค้า
- ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ การใช้วัสดุสิ้นเปลือง การแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ
- สัมภาษณ์ วางแผน และฝึกอบรมพนักงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบตารางเวลาการทำงานพนักงานพร้อมกับบันทึกวันลาต่างๆ
- ตรวจนับเงินขายก่อนนำเข้าธนาคาร
- ปฏิบัติงาน และตรวจสอบงานเอกสารต่างๆ
- จัดประชุมภายในสาขาเดือนละ 2-3 ครั้ง
- สรุปงานสิ้นเดือน วิเคราะห์ P&L และแนวทางแก้ไข
- ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

* หมายเหตุ Restaurant Manager ต้องมาฝึกงานที่สาขา CW Tower จนกว่าร้านใหม่จะเปิด

Job Location
ร้าน So asean cafe & Restaurant สาขาสามย่านมิตรทาวน์
Wang Mai,  Phathum Wan,  Bangkok
No. of Position Salary
1 อัตรา
N/A
Qualifications
  จบปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่าด้วยประสบการณ์
  ประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการสาขาร้านอาหารอย่างน้อย 2 ปี หรือผู้ช่วยผู้จัดการร้านอย่างน้อย 3 ปี
  สามารถทำงานเป็นกะได้
  รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถย้ายสาขาได้
Apply for this position please contact
  Contact : คุณประภากร กำลังมา
  Tel : 065-558-3315
How to Apply
- สมัครผ่าน JobThai
- สมัครทาง Email
- ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์
https://careers.thaibevgroup.com
Contact
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก  Khwaeng Khlong Toei  Khlong Toei
Bangkok  10110
Tel : 02-785-5555 ต่อ 11
Email : thaibev_579@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : https://careers.thaibevgroup.com
MRT : สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Job Code 1082745
Position Restaurant Manager ร้าน SO Asean Café & Restaurant สาขา สามย่านมิตรทาวน์
Categories Food and Beverage/Chef/Cook/Bartender/Waiter
Subcategories Chief/Manager/Management
Industry Food, Drink & Tobacco
Salary N/A
Job Location ร้าน So asean cafe & Restaurant สาขาสามย่านมิตรทาวน์
Date Posted 19 July 2019
Contact ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Click to view map
View All Positions of This Company