JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
19 September 2019
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ดำเนินธุรกิจด้านการนำเข้า และจัดจำหน่ายวัตถุดิบและสารผสมอาหารที่หลากหลาย จากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลกเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศด้วยความพิถีพิถันและใส่ใจในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพภายใต้เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยบริหารจัดการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารมากกว่า 20 ปี
และขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ในปี พ.ศ.2558 ภายใต้ชื่อ บริษัท ยูนิฟาย ฟีด จำกัด เพื่อนำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ เรามุ่งมั่นพัฒนาการทำงานและการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา
เพราะ…ลูกค้าคือคนสำคัญของเรา…เสมอ
Benefits
- เบี้ยขยัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพกลุ่ม AIA
- ประกันสะสมทรัพย์
- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- รางวัลอายุงาน
Position : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รับสมัครด่วน !

Responsibilities
1. วางแผนงานด้านบัญชีการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร
2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนกบัญชีและการเงิน ให้ดำเนินไปได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา ให้คำแนะนำหรือจัดระบบงานได้เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้,
3. ควบคุม และตรวจสอบ การจัดทำงบการเงิน, งบดุล, งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ควบคุม และตรวจสอบ การรับ-จ่ายเงินของบริษัทฯ การบันทึกบัญชี, เอกสารการเบิกจ่าย และรายงานทางการเงิน ให้ถูกต้อง ตรงกัน
5. วางแผน และบริหารจัดทำ Cash Flow ได้เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
6. วิเคราะห์ และปรับรูปแบบเอกสาร และงานด้านบัญชี ให้เข้าใจง่าย ทันสมัย และประหยัดเวลา
7. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านบัญชีการเงินที่ถูกต้อง เหมาะสม กับธุรกิจ
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Job Location
Bang Talat,  Pak Kret,  Nonthaburi
No. of Position Salary
1
ตามประสบการณ์
Qualifications
  เพศ หญิง
  อายุ 35 - 45 ปี
  วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
  ผ่านระบบการทำงาน Express มาอย่างน้อย 3 ปี
  มีประสบการณ์ด้านหัวหน้า, การวางแผนงาน, ระการวางระบบงาน อย่างน้อง 3-5 ปีขึ้นไป
Apply for this position please contact
  Contact : คุณเจน
  Tel : 087-758-7034
  Email : unify_03@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Address : 72/66-67 หมู่ที่ 3 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 LINE ID : -

How to Apply
- สมัครงานเว็ป JOBTHAI
- ส่งใบสมัครมาที่ E-mail
- หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรด้านล่าง
Contact
คุณเจน
บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด
72/66-67 หมู่ที่ 3  Tambon Bang Talat  Pak Kret
Nonthaburi  11120
Tel : 087-758-7034
Email : unify_03@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : http://www.unifychemical.com
Job Code 1083837
Position ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รับสมัครด่วน !
Categories Accounting
Subcategories Supervisor and Management Level
Industry Retail
Salary ตามประสบการณ์
Date Posted 19 September 2019
Contact คุณเจน
Click to view map
View All Positions of This Company