JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
23 August 2019
บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2003 ด้วยทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน)เป็นผู้นำเข้า และ จัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีจากต่างประเทศโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าภาคอุตสาหกรรม มายาวนานมากกว่า 20 ปีอีกทั้งผู้บริหารระดับสูงมีแนวทางในการทำธุรกิจที่มุ่งเน้น ในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ และ ประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การผลิต จนถึงมือผู้ใช้งานรวมทั้งการขยายตลาดและช่องทางจัดจำหน่ายให้กว้างไกลและครอบคลุมในทุกๆช่องทางจัดจำหน่าย รวมทั้งในบางสินค้าทางบริษัทฯได้รับการไว้วางใจแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ดังนั้นในเรื่องของคุณภาพสินค้าจึงสามารถไว้วางใจได้

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการขยายส่วนงานเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก จึงต้องการบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับเรา

บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
Benefits
- เบี้ยขยัน 300/400/600 ตามอัตราก้าวหน้า
- สวัสดิการเงินค่าครองชีพ 750/เดือน
- ประกันสังคม
- ค่ารักษาพยาบาลประจำปี (ตามตำแหน่งงาน)
- ประกันกลุ่ม/ประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ลาพักร้อนสูงสุด 12 วัน/ปี
- ลากิจสูงสุด 7 วัน/ปี
- ลากิจพิเศษสูงสุด 7 วัน/ปี
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน/อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน
- สวัสดิการรถรับ-ส่ง (บริษัท - สนามบินน้ำ)
- หอพักพนักงาน (ตามเงื่อนไขบริษัท)
- เงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย (ตามเงื่อนไขบริษัท)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- โบนัส ตามผลประกอบการ ความสามารถและผลงานของพนักงาน
Position : เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรม) รับสมัครด่วน !

Responsibilities
1.สำรวจและรวบรวมความจำเป็นและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีให้มีประสิทธิภาพ
2.จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี / ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผน
3.จัดทำแผน IDP เพื่อพัฒนา Talent ติดตามและประเมินผล Talent
4.จัดทำ Training Position Needs ทุกตำแหน่งในองค์กร
5.จัดทำแผนฝึกอบรม OJT สำหรับพนักงานใหม่
6. ติดตามผลการจัดฝึกอบรม , ออกแบบเครื่องมือในการประเมินผลหลังอบรม
7.ประสานงานหน่วยงานราชการในการยื่นรับรองหลักสูตรฝึกอบรม
8.เป็นวิทยากรอบรมภายใน

Job Location
Lahan,  Bang Bua Thong,  Nonthaburi
No. of Position Salary
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Qualifications
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ , การจัดการ , รัฐศาสตร์ , รัฐประศาสนศาสตร์
  สามารถเป็นวิทยากรอบรมภายในได้
  สามารถใช้ Computer Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  สามารถขับรถยนต์ได้
  มีความคล่องตัว มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา กล้าแสดงออก
  มีความรู้ พรบ.พัฒนาฝีมือแรงงานเป็นอย่างดี
How to Apply
- สมัครทาง E-mail
- สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
Contact
คุณเกศรินทร์/ คุณรัฐกานต์
บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
9 หมู่ 7  Tambon Lahan  Bang Bua Thong
Nonthaburi  11110
Tel : 02-925-6660
Fax : 02-157-0404
Email : soiha_119@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : soiha.com
Job Code 1086209
Position เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรม) รับสมัครด่วน !
Categories Training/HR/Recruiting
Subcategories HR Training
Industry Agricultural
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Date Posted 23 August 2019
Contact คุณเกศรินทร์/ คุณรัฐกานต์
Click to view map
View All Positions of This Company