JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
15 August 2019
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2543 โดยดำเนินธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า โดยใช้ชื่อ IT Junction ศูนย์มือถือครบวงจร โดยเป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัทเจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) สาขาแรกที่เปิดดำเนินการคือสาขาบิ๊กซี นครปฐม ตั้งแต่ปี 2543 และได้พื้นที่เช่าในอีกหลายสาขาในบิ๊กซี เซ็นทรัลเซ็นเตอร์พัทยาของซีพีเอ็น รวมไปถึงทางเชื่อมสถานี BTS ศาลาแดง และรถไฟฟ้าใต้ดินของวีจีไอ โกลบอลมีเดีย
ในปี 2552 ได้ร่วมลงนามเป็นพันธมิตรกับบิ๊กซี และขยายสาขาอย่างก้าวกระโดดจาก 7 สาขา เพิ่มขึ้นเป็น 20 สาขาในปีดังกล่าว และขยายสาขาอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี 2555 มีสาขารวมทั้งสิ้น 30 สาขา
ในปี 2555 จากธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร จากหน่วยงานบริหารพื้นที่เช่าของบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) มาเป็นบริษัท เจเอเอส จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยดำเนินธุรกิจพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้ขยายธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อ J Market ดำเนินการสาขาแรกที่ อมรพันธ์-เกษตร ซึ่งถึงปัจจุบันถึงสิ้นปี 2557 มีสาขารวมทั้งสิ้นจำนวน 47 สาขา ดังนี้
- บริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าภายใต้ชื่อ IT Junction จำนวน 44 สาขาทั่วประเทศ
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ชื่อ The Jas (community) จำนวน 3 สาขา
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย ภายใต้ชื่อ J Market จำนวน 2 สาขา

จากประสบการณ์บริหารพื้นที่เช่ามากกว่า 14 ปี และการเติบโตอย่างต่อเนื่องทางธุรกิจ ทางบริษัทฯ ได้แปรสภาพมาเป็นบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และมีแผนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2557 เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจการบริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า และเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนทางธุรกิจ

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
Benefits
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม
- ประกันอุบัติเหต
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ชุดฟอร์ม
- สวัสดิการสินเชื่อเพื่อการซื้อบ้าน
- สวัสดิการลดสิ้นค้าในเครือฯ
- สังสรรค์ประจำปี
- เงินรางวัลพิเศษ
- ปรับเงินประจำปี
- โบนัสตามผลประกอบการ
ฯลฯ
Position : เจ้าหน้าที่ธุรการ AIS

Responsibilities
- ควบคุมและช่วยเหลือการเบิกเบอร์โทรศัพท์ แก่พนักงาน PC
- ให้ข้อมูลการเบิกเบอร์โทรศัพท์
- ติดตาม และจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย
- ประสานงานกับ PC และลูกค้า

Job Location
ปฏิบัติงานที่ The Jas รามอินทรา ( ลาดปลาเค้า )
Anusawari,  Bang Khen,  Bangkok
No. of Position Salary
2 อัตรา
14,000 - 15,000 บาท
Qualifications
  เพศ หญิง
  อายุ 25 ปีขึ้นไป
  จบวุฒิ ป.ตรี
  มีทักษะด้านการสื่อสาร และการประสานงาน
  สามารถใช้ Computer ได้ดี
Apply for this position please contact
  Contact : ศูนย์สรรหาว่าจ้าง ( คุณพัชรี )
  Tel : 088-837-2741
  Email : jasasset_98@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
How to Apply
1. สมัครผ่านเว็บไซต์ JobThai
2. สมัครผ่าน E-Mail
3. สมัครด้วยตนเองที่ห้าง The Jas Ramintra ชั้น 3
4. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์ 088-837-2741 หรือ 080-073-8388 หรือ 02-012-1277

โปรดแต่งกายสุภาพ และเตรียมเอกสารสมัครงานให้พร้อม
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาหลักฐานการศึกษา
4.รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 2 รูป
5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
Contact
ศูนย์สรรหาและว่าจ้าง
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
187 อาคารเจมาร์ท ชั้น 8 ถ.รามคำแหง  Khwaeng Rat Phatthana  Saphan Sung
Bangkok  10240
Tel : 080-073-8388
Email : jasasset_98@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : http://www.jaymart.co.th/recruitment/
Job Code 1087701
Position เจ้าหน้าที่ธุรการ AIS
Categories Purchasing/Administrative
Subcategories Office Support
Industry Real Estate
Salary 14,000 - 15,000 บาท
Job Location ปฏิบัติงานที่ The Jas รามอินทรา ( ลาดปลาเค้า )
Date Posted 15 August 2019
Contact ศูนย์สรรหาและว่าจ้าง
Click to view map
View All Positions of This Company