JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
19 September 2019
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2531 เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาการศึกษาที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในด้านผู้ผลิตผลงานทางวิชาการ จนเป็นอันดับแนวหน้าของประเทศ มีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา มากกว่า 200 ท่าน และเป็นผู้ผลิต หนังสือแบบเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้ หนังสือแบบฝึกหัด หนังสือเสริมทักษะ หนังสือเสริมศักยภาพสำหรับครู หนังสือสำหรับห้องสมุดทุกระดับ สื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาให้กับผู้บริหาร ครูผู้สอนชั้นปฐมวัย ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาทุกระดับช่วงชั้น จัดทำข้อสอบประจำภาคเรียน นำเข้าหนังสือ สื่อที่ทันสมัยจากต่างประเทศทั่วทุกมุมโลก ผ่านบริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และได้ผลิตสื่อมอนเตสซอรี สื่อคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ และสื่อของเล่น เพื่อการศึกษา (Wooden Toys) ที่ได้รับรองมาตรฐานการส่งออก และมาตรฐานสากล ส่งไปจำหน่ายทั่วโลก
Benefits
- เงินเดือน
- โอที
- ประกันสังคม
- เบี้ยเลี้ยง ปฏิบัติงานนอกสถานที่
- ชุดยูนิฟอร์ม
- วันหยุดประจำสัปดาห์
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- วันหยุดตามประเพณี (ตามกฏหมายกำหนด)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท) และสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
- ประกันอุบัติเหตุ(เฉพาะตำแหน่ง)
- อบรมสัมมนา,งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ท่องเทียวต่างประเทศ (เฉพาะตำแหน่ง)
- เงินช่วยเหลือพิเศษ (กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
Position : เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

Responsibilities
- รับสาย โอนสายโทรศัพท์
- ขายหนังสือหน้าร้าน
- ดูแลหนังสือหน้าร้าน
- เช็คสต๊อกหนังสือหน้าร้าน
- ประสานงานบุคคลภายในภายนอก
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Location
Thanon Nakhon Chaisi,  Dusit,  Bangkok
No. of Position Salary
1
ตามโครงสร้างบริษัท
Qualifications
  เพศหญิง อายุ 23-28 ปี
  จบปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
  เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สุภาพ เรียบร้อย บุคลิกดี มีไหวพริบ ร่าเริง แจ่มใส
  แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้
How to Apply
- สมัครด้วยตนเอง (จะได้รับการสัมภาษณ์ ทันที!!!)
- ส่งใบสมัครทาง Email
* สมัครและสัมภาษณ์งาน ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. *
Contact
ฝ่ายบุคคล
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)เลขที่ 1256/9  Khwaeng Thanon Nakhon Chaisi  Dusit
Bangkok  10300
Tel : 02-243-8000
Fax : 02-241-4131
Email : iadth_156@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : www.iadth.com
 LINE ID : hr.pw

ขึ้นรถเมล์สาย 14 ตรงฝั่งโรงพยาบาลราชวิถี โดยนั่งมาลงป้ายตลาดราชวัตร
Job Code 1089840
Position เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
Categories Marketing
Subcategories Digital Marketing
Industry Education
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
Date Posted 19 September 2019
Contact ฝ่ายบุคคล
Click to view map
View All Positions of This Company