JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
21 August 2019
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร และอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออก และจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด "เพื่อคุณภาพชีวิต" โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ
(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ www.betagro.com )

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
Position : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ฉะเชิงเทรา)

Responsibilities
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานผลการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัย ในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ ตรวจสอบสาเหตุ
- วิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงานและรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุ
- รวบรวม สถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง
- ปฏิบัติตามนโยบายด้านคุณภาพ, ความปลอดภัยอาหาร, อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระเบียบปฏิบัติงานในระบบการจัดการต่างๆ ของบริษัท
- แนะนำ ฝึกสอน อบรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบนโยบายด้านคุณภาพ, ความปลอดภัยอาหาร, อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมาตรฐานข้อกำหนดกฏระเบียบต

Job Location
Nong Nae,  Phanom Sarakham,  Chachoengsao
No. of Position Salary
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
Qualifications
  เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัย หรือผ่านการฝึกอบรมตามกฏหมายกำหนด
  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
  สามารถเป็นวิทยากรในการอบรมพนักงานได้
  สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (หยุดเฉพาะวันพระ)
  สามารถปฏิบัติงานโรงงานแปรรูปสุกรได้
  ไม่มีสวัสดิการหอพักให้
How to Apply
 • ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย
 • เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอน และวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
 • สมัครผ่าน JobThai
 • Contact
  ฝ่ายบริหารกำลังคน
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
  323 อาคารเบทาโกร ถ.วิภาวดีรังสิต  Khwaeng Thung Song Hong  Lak Si
  Bangkok  10210
  Tel : 02-833-8225
  Website : www.betagro.com/career
  Job Code 1090935
  Position เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ฉะเชิงเทรา)
  Categories Safety/Environment
  Subcategories Safety
  Industry Agricultural
  Salary ตามโครงสร้างบริษัท
  Date Posted 21 August 2019
  Contact ฝ่ายบริหารกำลังคน
  View All Positions of This Company