JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
22 August 2019
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เริ่มดำเนินกิจการประกันชีวิตครั้งแรกด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่เลขที่ 25-27 ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ ต่อมาในปี พ.ศ.2500 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ เลขที่ 624 ตึกสหธนาคาร และในปี พ.ศ.2502 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ อาคาร 8 ถนนราชดำเนิน พร้อมกับได้ดำเนินกิจการเรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ.2513 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ อันมีนายวานิช ไชยวรรณ เป็นผู้นำเข้ามาปรับปรุงโครงสร้าง และระบบบริหารงานครั้งใหญ่ โดยมีนายอนิวรรตน์ กฤตยากีรณ เป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานการดำเนินงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน ตลอดจนวางแผนพัฒนาจนไทยประกันชีวิตสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทยประกันชีวิตได้สั่งสมประสบการณ์ และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากมหาชนเพิ่มขึ้นตามลำดับ เป็นผลให้ไทยประกันชีวิตก้าวขึ้นสู่บริษัทประกันชีวิตชั้นแนวหน้าของคนไทยในปัจจุบัน

ร่วมเป็นหนึ่งในบุคลากรของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกันชีวิตซึ่งก่อตั้งขึ้นบนแผ่นดินไทยโดยคนไทย และเพื่อคนไทยมากกว่า 70 ปี
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิตกลุ่ม/ประกันอุบัติเหตุพนักงาน
- ค่ารักษาพยาบาล/ทันตกรรม/ผิวหนัง
- ชุดเครื่องแบบ (ยูนิฟอร์ม)
- โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น มงคลสมรส มรณกรรม อุปสมบท
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
Position : เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประกันชีวิตหมู่

Responsibilities
งานบัญชี
- ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่ายเงิน
- สรุปรายการรับจ่ายในการบันทึกบัญชี และปิดบัญชีงวด
- จัดทำสำเนาเอกสาร เพื่อประกอบบัญชีงวด และจัดทำรายงานด้านบัญชี
- บันทึก และรายงานการใช้ภาษีอากร

งานการเงิน
- รับชำระเงิน โดยตรวจสอบจำนวนเงินให้ตรงกับยอดเงินในใบเรียกเก็บเบี้ยประกัน หรือใบเรียกเก็บส่วนเกินสิทธิ์ และนำส่งเอกสารการรับเงิน เพื่อการตรวจสอบบัญชี
- จัดทำเอกสารการสั่งจ่ายตามยอดเงินในใบแจ้งจ่ายคืนเบี้ยประกัน หรือการจ่ายสินไหม หรือการจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- บันทึกการรับเงินสด หรือการรับเช็คลงสมุดเงินสด
- จัดทำรายงานสรุปการรับจ่ายเงินในแต่ละวัน

Job Location
Din Deang,  Din Daeng,  Bangkok
No. of Position Salary
1 อัตรา
สามารถต่อรองได้
Qualifications
  เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 26 ปี
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือการเงิน
  มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีหรือการเงิน 0-2 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
  มีความกระตือรือร้น และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้ อาทิ MS.Word, Excel และ PowerPoint เป็นต้น
How to Apply
- สมัครด้วยตนเอง
- ส่งประวัติ มายัง Email
- สมัครผ่าน JobThai
Contact
คุณขจงขวัญ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
123 ถนนรัชดาภิเษก  Khwaeng Din Deang  Din Daeng
Bangkok  10400
Tel : 02-247-0247 ต่อ 1222
Fax : 02-246-9517
Email : thailifehr_152@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : www.thailife.com
- รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประตูทางออกที่ 4
- รถโดยสารประจำทาง สาย 73, 73ก, 136, 137, 206, 514, 517
Job Code 1092313
Position เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประกันชีวิตหมู่
Categories Accounting
Subcategories General Accounting
Industry Insurance
Salary สามารถต่อรองได้
Date Posted 22 August 2019
Contact คุณขจงขวัญ
Click to view map
View All Positions of This Company