JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
25 August 2019
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เริ่มดำเนินกิจการประกันชีวิตครั้งแรกด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่เลขที่ 25-27 ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ ต่อมาในปี พ.ศ.2500 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ เลขที่ 624 ตึกสหธนาคาร และในปี พ.ศ.2502 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ อาคาร 8 ถนนราชดำเนิน พร้อมกับได้ดำเนินกิจการเรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ.2513 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ อันมีนายวานิช ไชยวรรณ เป็นผู้นำเข้ามาปรับปรุงโครงสร้าง และระบบบริหารงานครั้งใหญ่ โดยมีนายอนิวรรตน์ กฤตยากีรณ เป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานการดำเนินงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน ตลอดจนวางแผนพัฒนาจนไทยประกันชีวิตสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทยประกันชีวิตได้สั่งสมประสบการณ์ และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากมหาชนเพิ่มขึ้นตามลำดับ เป็นผลให้ไทยประกันชีวิตก้าวขึ้นสู่บริษัทประกันชีวิตชั้นแนวหน้าของคนไทยในปัจจุบัน

ร่วมเป็นหนึ่งในบุคลากรของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกันชีวิตซึ่งก่อตั้งขึ้นบนแผ่นดินไทยโดยคนไทย และเพื่อคนไทยมากกว่า 70 ปี
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิตกลุ่ม/ประกันอุบัติเหตุพนักงาน
- ค่ารักษาพยาบาล/ทันตกรรม/ผิวหนัง
- ชุดเครื่องแบบ (ยูนิฟอร์ม)
- โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น มงคลสมรส มรณกรรม อุปสมบท
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
Position : เจ้าหน้าที่บริการช่องทางพิเศษ

Responsibilities
• รับผิดชอบการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ระหว่างสัญญาและครบกำหนดสัญญา ผ่านช่องทางการโอนเข้าบัญชีธนาคารและจ่ายเช็ค
• ให้บริการลูกค้าที่ใช้บริการผ่านช่องทาง Online การใช้บริการผ่านไทยประกันชีวิต iService การใช้บริการผ่าน e-mail
• อธิบายและชี้แจงเงื่อนไขกรมธรรม์แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่ลูกค้าและฝ่ายขาย แนะนำการบริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆแก่ผู้ที่ติดต่อ
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการรับเงิน
• จัดส่งเช็ดเงินคืนทุกประเภทแก่ผู้เอาประกันภัย
• บันทึกข้อมูลเงินคืน /เงินครบกำหนดสัญญาตีกลับ
• บันทึกข้อมูลใบลงทะเบียนตอบรับกรณีจัดส่งเช็ดเงินครบสัญญา
• แจ้งผลการโอนเงินให้ผู้เอาประกันภัยทราบทาง จดหมาย,SMS
• ประสานงานเบื้องต้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Location
Din Deang,  Din Daeng,  Bangkok
No. of Position Salary
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
Qualifications
  เพศชายหรือหญิง อายุ 21-30 ปี (ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์/สถิติ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน ชำระ/การจ่ายเช็ด อย่างน้อย 0-3 ปี
  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MS Office ได้เป็นอย่างดี
  มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรืนร้นและควารับผิดชอบในการทำงาน
  หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
How to Apply
- สมัครด้วยตนเอง
- ส่งประวัติ มายัง Email
- สมัครผ่าน JobThai
Contact
คุณขจงขวัญ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
123 ถนนรัชดาภิเษก  Khwaeng Din Deang  Din Daeng
Bangkok  10400
Tel : 02-247-0247 ต่อ 1222
Fax : 02-246-9517
Email : thailifehr_160@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : www.thailife.com
- รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประตูทางออกที่ 4
- รถโดยสารประจำทาง สาย 73, 73ก, 136, 137, 206, 514, 517
Job Code 1095659
Position เจ้าหน้าที่บริการช่องทางพิเศษ
Categories Finance/Banking
Subcategories Teller
Industry Insurance
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
Date Posted 25 August 2019
Contact คุณขจงขวัญ
Click to view map
View All Positions of This Company