JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
18 September 2019
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติจำนวนมาก และครบทุกสาขาการแพทย์ ด้วยศักยภาพความพร้อมทางด้านการแพทย์ บุคลากรที่เชี่ยวชาญ ประกอบกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงไม่เพียงแต่ให้การรักษาระดับพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นที่จะให้บริการในระดับสากล แก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับความประทับใจในการบริการที่เป็นเลิศ นอกจากนี้ยังให้บริการทางด้านสุขภาพอื่นๆ อาทิเช่น ศูนย์การแพทย์ผสมผสาน บริการอบไอน้ำ ซาวน่า อบสมุนไพร บริการนวดแผนไทย ฯลฯ มีห้องพักที่สะดวกสบายสวยงาม พร้อมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบครันเปี่ยมด้วยบริการที่มีคุณภาพจากบุคลากรทุกระดับ ที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ และค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการที่สมเหตุผล

นโยบายคุณภาพ
- ดูแลรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ และเครื่องมือที่ทันสมัยปลอดภัยโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์คุณภาพ
- นำเทคโนโลยีการรักษาพยาบาลที่ทันสมัย และเหมาะสมใช้ในการให้บริการ
- ส่งเสริมการพัฒนา ฝึกอบรมและกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาล
- ส่งเสริมการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมที่จะให้บริการที่ประทับใจแก่ผู้มารับบริการ
- ร่วมสร้างสรรค์สังคมเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น

เนื่องด้วย โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลและโรงพยาบาลในเครือฯ มีการขยายตัวและการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จึงต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพจำนวนหลายอัตรามาร่วมงานกับทางบริษัทฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
Benefits
- สวัสดิการรักษาฟรี สำหรับพนักงานเเละเจ้าหน้าที่
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ลด 50% สำหรับญาติสายตรง
- สวัสดิการงานศพญาติพนักงาน
- สวัสดิการงานเเต่งงาน
- สวัสดิการงานบวช
- สวัสดิการวันเกิดของพนักงาน
- สวัสดิการหอพักพนักงาน
- สวัสดิการผ้าตัดชุดยูนิฟอร์ม 2-3 ชุด /ปี
- สวัสดิการเบี้ยขยัน,โบนัส,ปรับเงินเดือนทุกปี
- วันหยุดประจำปี + วันพักร้อน
- อื่นๆ
Position : กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก

Responsibilities
1.ช่วยจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหาร ที่ห้องอาหารและงานเลี้ยงต่างๆ ให้เป็นไปตามตำหรับอาหารที่กำหนดไว้และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
2.ช่วยทำอาหารให้ตรงตาม Order และมีคุณภาพถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
3.จัดเก็บวัตถุดิบสด-วัตถุดิบแห้ง อย่างมีประสิทธิภาพ
4.จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ต่างๆให้ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งการเบิกจ่าย การดูแลรักษาและซ่อมแซม
5.ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของพื้นที่เป็นประจำ
6.ปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Job Location
Bangmot,  Chom Thong,  Bangkok
No. of Position
2 อัตรา
Qualifications
  เพศหญิง/ชาย
  การศึกษา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  มีประสบการณ์กุ๊กหรือผู้ช่วยกุ๊กอย่างน้อย 1 ปี
  สุขภาพร่างการแข็งแรง
  ขยัน ละเอียด รอบคอบ
How to Apply
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
- สมัครได้ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00 น.
- สมัครทาง E-mail
- จดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่ของบริษัท

เอกสารที่ต้องแนบมาด้วย
1. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
4. สำเนาใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร จำนวน 2 ใบ
5. หนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ใบ
6. สำเนาวุฒิการศึกษา/Transcript จำนวน 2 ใบ
7. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 2 ใบ
8. สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล จำนวน 1 ใบ
9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
10. สำเนาใบ สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย)
11. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)


****ให้นำเอกสาร ตัวจริง มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยค่ะ****
Contact
คุณสุนีย์ คำเสน
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
362 ถ.พระรามที่ 2  Khwaeng Bangmot  Chom Thong
Bangkok  10150
Tel : 02-109-91111 ต่อ 11158,11129
Fax : 02-877-1111 ต่อ 11164
Email : bangpakokhos14_149@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : www.bangpakokhospital.com
Job Code 1101618
Position กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก
Categories Food and Beverage/Chef/Cook/Bartender/Waiter
Subcategories Chef/Cook
Industry Hospital/Clinic
Date Posted 18 September 2019
Contact คุณสุนีย์ คำเสน
Click to view map
View All Positions of This Company