JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
19 September 2019
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kumwell Corporation Public Company Limited
under Kumwell brand since 1999 is a manufacturer of completed grounding and lightning protection system with quality to complying with IEC and UL standards. We have distributed Kumwell products in Thailand and export over 40 countries for power plant, substation, solar pant, transmission line, oil & gas, telecommunication, railway, sky train, subway, high speed train, and buildings. We are expanding our business to provide total solutions covering:

- Lightning detection and location,
- Completed grounding and lightning protection system
- Monitoring Grounding and Lightning system
- Type test laboratory
- R&D

Kumwell brand have provided in house and outside seminar, training, technical servicefor designers, consultants, contractors, and project owners on how to design, install and use Kumwell products correctly and safely. We also participate in exhibitions to ensure the awareness of Kumwell products. We are searching for an International Business Development Executive to join our vision to grow our business in ASEAN and around the world.

รางวัลต่างๆ ที่บริษัทได้รับ
- อุตสาหกรรมดีเด่น ด้านการบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัลสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
CSR-DIW [2561]
- รางวัลผู้ส่งออกดีเด่น (Priminister Export
Award)
- รางวัลโรงงานสีขาว
- รางวัลวิศวกรดีเด่นแห่งอาเซียนของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าทั่วโลก มีความมั่นคงสูง และมีเส้นทางการเจริญเติบโตในสายอาชีพทุกตำแหน่งงาน อัตราการลาออกน้อย ในปี 2558 กำลังขยายกำลังการผลิตเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จึงต้องการผู้มีความสามารถเข้าร่วมงานจำนวนมาก ในหลายตำแหน่งงาน

Benefits
- เงินเดือนประจำ ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทที่ไม่ด้อยกว่ากลุ่มธุรกิจเดียวกัน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-5 % 10 ปี 100%
- ชุดฟอร์ม
- ค่าตำแหน่ง สำหรับหัวหน้างาน
- ค่าเดินทางสำหรับบางตำแหน่งงาน
- ประกันอุบัติเหตุ 200,000 บาท
- ตรวจสุขภาพ ก่อนเริ่มงาน ฟรี
- สัมมนาและสันทนาการต่างจังหวัด
- รางวัลพนักงานอายุงานครบ 10 ปี
- สวัสดิการเยี่ยมไข้ คลอดบุตร
- สวัสดิการช่วยเหลือ กรณีสมรส
- สวัสดิการช่วยเหลือ กรณี บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร(ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เสียชีวิต )
- กองทุนสวัสดิการพนักงาน กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำกว่ากฏหมาย
- โบนัสประจำปี ปีละ 1 ครั้งทุกสิ้นปีตามผลประกอบการ
- ปรับค่าจ้างปีละ 1 ครั้ง ตามผลการประเมินผลงาน
- ประกันสังคม
Position : Project Engineer (EE / or relate)

Responsibilities
- สำรวจ ตรวจสอบ ทำรายงาน
- ออกแบบเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto CAD
- ควบคุมงานติดตั้ง
- ประสานงานผู้รับเหมา,เจ้าของงาน
- บริหารจัดการงานโครการ
- ถอดแบบ , เสนอราคา

Job Location
Latyao,  Chatuchak,  Bangkok
No. of Position
2
Qualifications
  เพศชาย
  อายุ24-30ปี
  จบปริญญาตรี สาขาวิศกรรมไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง
  ประสบการณ์ทำงาน 0-8ปี
  สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้
How to Apply
- Please apply via E-mail with resume, recent photo and transcription, required position, and expected salary.
- สมัครผ่าน JobThai.com
Contact
Human Resources Department Manager
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
{โรงงาน} : 26/2 หมู่ที่ 10 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี สถานที่ใกล้เคียง วัดสวนแก้ว และการไฟฟ้าบางใหญ่เก่า
{ สำนักงานใหญ่ } : 100/3 เทศบาลสงเคราะห์ประชาชื่น (ติดตลาดบองมาเช่)  Khwaeng Latyao  Chatuchak
Bangkok  10900
Tel : 02-954-3455, 02-920-0188 ต่อ 426
Fax : 02-591-7891
Email : kumwell_65@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : www.kumwell.com
Job Code 1102349
Position Project Engineer (EE / or relate)
Categories Engineering
Subcategories Electrical/Electronics/Telecom Engineer
Industry Electrical
Date Posted 19 September 2019
Contact Human Resources Department Manager
Click to view map
View All Positions of This Company