JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
18 July 2019
บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
กลุ่มบริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด ในเครือของบริษัท DKSH ดำเนินธุรกิจทางด้านนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ , เครื่องมือแพทย์ พร้อมทั้งให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ครบวงจร ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO/IEC17025
ปัจุบันบริษัทฯ มีการพัฒนาและขยายงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบการทำงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการขยายงานของบริษัทฯ จึงเปิดรับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความมั่นใจและตั้งใจ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทั้งมีความพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความก้าวหน้าสมัครเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัท SPCRT

Benefits
**ทำงาน จันทร์-ศุกร์
1. โบนัสประจำปี
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-7.5%
3. ประกันชีวิต 12 เท่าของเงินเดือนไม่น้อยกว่า 300,000 บาท
4. ประกันสุขภาพกลุ่ม OPD 1,300 -1,500 ต่อครั้ง/31ครั้งต่อปี IPD ตามเงื่อนไข
5. ประกันสุขภาพกลุ่ม
6. เงินช่วยเหลือการจดทะเบียนสมรส (ครั้งแรก)
7. ทุนการศึกษาบุตร
8. บุคคลในครอบครัวพนักงานถึงแก่กรรม
9. โปรแกรมพัฒนาบุคลากร
10. สิทธิการลาพักผ่อนประจำปี 10-15 วัน/ปี ฯลฯ
Position : เจ้าหน้าที่ธุรการติดตั้ง (Installation Administration Officer) รับสมัครด่วน !

Responsibilities
1. จัดทำแผนการส่งมอบและติดตั้งสินค้าร่วมกับวิศวกรติดตั้ง
2. ประสานงานภายในและลูกค้าเพื่อส่งมอบสินค้าและติดตั้งสินค้า
3. จัดทำใบงานติดตั้ง และเตรียมเอกสารการส่งมอบสินค้า
4. ประสานงานเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบไม่เป็นไปตามแผน
5. จัดทำใบสั่งขายประเภทอะไหล่งานติดตั้ง
6. จัดทำรายงานสรุปการติดตั้งและปิดใบงาน
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Job Location
สำนักงานใหญ่ / ตามเขตพื้นที่ ที่ตกลง
Bangchak,  Phra Khanong,  Bangkok
No. of Position Salary
2 อัตรา
ตามโครงสร้างองค์กร
Qualifications
  เพศหญิง / ชาย
  อายุระหว่าง 20-30 ปี
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และมีใจรักงานบริการ
  มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดี ( Ms Office , Internet )
  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า และเพื่อนร่วมงานและต่องานของตนเอง
  มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
How to Apply
- สมัครผ่าน JobThai.com
- ส่ง Resume รูปถ่าย ทาง E-Mail, facebook, Line พร้อมเอกสารการสมัครงาน ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่บริษัท (จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)
- สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานใหญ่ (วันอังคาร - ศุกร์ เวลา 8.30-16.00น.)
- สอบถามเพิ่มเติม เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เช้าตั้งแต่ 8.30-12.00 และ ช่วงบ่าย 13.00-17.00 น
Contact
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
1759 ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 ถ.สุขุมวิท 101/1  Khwaeng Bangchak  Phra Khanong
Bangkok  10260
Tel : 02-185-4333 #6006, 091-557-6337
Fax : 02-741-9010
Email : spcgroup_05@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : www.spcgroup.co.th , www.facebook.com/Hrspcgroup
 LINE ID : hrspcgroup

เข้าซอยอ่อนนุช 44 มาประมาณ 900 เมตรก็ถึง หรือลง BTS สถานีบางจากและเข้าซอยสุขุมวิท 93 มาสุดซอยย่อยพึ่งมี 50 แยก 40 เลี้ยวขวาก็จะถึงบริษัท SPCRT แล้วค่ะ หรือมาทางซอยวชิรธรรมสาธิต 57 เราอยู่ติดแยก39 ค่ะ
E-mail recruit.spc@spc-rt.com
Job Code 453073
Position เจ้าหน้าที่ธุรการติดตั้ง (Installation Administration Officer) รับสมัครด่วน !
Categories Purchasing/Administrative
Subcategories Administration
Industry Import/Export
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
Job Location สำนักงานใหญ่ / ตามเขตพื้นที่ ที่ตกลง
Date Posted 18 July 2019
Contact ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Click to view map
View All Positions of This Company