JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
16 August 2019
บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด
Ampas Industries Co., Ltd. ได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 1979 โดยปัจจุบันเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำของประเทศไทยและในอาเซียน Ampas อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง Ampas มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาอย่างต่อเนื่อง สามารถฟันฝ่ามรสุมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจนกระทั่งยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่ง

ในปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมดในกลุ่มบริษัทรวมทั้งสิ้น 3,900 คน บริษัทให้ความสาคัญกับบุคลากร โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้มีทักษะความเชี่ยวชาญที่เป็นเลิศ ตลอดจนให้ความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวของบุคลากรของ Ampas ผ่านโครงการต่างๆอาทิเช่น

 โครงการ E Roadmap: เพื่อพัฒนาบุคลากรทางสายบริหารและสายเทคนิค เช่น วิศวกร ในด้านความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดย Ampas เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 การสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น: เพื่อสนับสนุนบุคลากรของบริษัทให้สามารถศึกษาต่อได้โดยการยึดหยุ่นเวลาการทำงานให้ควบคู่ไปกับการเรียนได้โดยไม่กระทบกับงานประจำ ทำให้มีรายได้และพร้อมๆไปกับประสบการณ์ในงานที่ทำ

นอกจากนี้แล้ว Ampas ยังมีนโยบายในการดำเนินกิจกรรมทางสังคม โดยให้การสนับสนุนช่วยเหลือ พัฒนาสังคม ท้องถิ่น เช่น การสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในชนบท การปรับปรุงศาสนสถาน และกิจกรรมอื่นๆ ทางสังคม ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา

Benefits
1. วันหยุดประจำปี 13 วัน/ปี และวันหยุดพิเศษ
2. รถรับ-ส่ง
3. ชุดฟอร์ม
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง
5. ค่าครองชีพ
6. เบี้ยขยัน
7. ค่ากะ
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. งานกีฬาและงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี
10.โบนัส
11. ค่าตำแหน่ง
12. กองทุนกู้ยืมสำหรับพนักงาน
13. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
14. ประกันชีวิต ประกันสุขภาพกลุ่ม
Position : Engineer

Responsibilities
Paint Engineer
- ด้านเทคนิคและควบคุมการผลิตงานพ่นสี
- งานพ่นสี Robot
- งาน conveyor belt

Production Engineer
- ควบคุมการผลิตงานฉีดพลาสติก
- งานติดตั้งแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

QA/QC Engineer
- ด้านประกันคุณภาพและการตรวจสอบ
- มีความรู้ด้านเครื่องมือวัดต่างๆดี

New Product Engineer
- งานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์

Maintenance Engineer
- งานซ่อมบำรุงภายในโรงงาน

Sales Engineer
- วางแผนงานขายและประสานงานลูกค้า

Job Location
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
Phraekasa,  Mueang Samut Prakan,  Samut Prakan
No. of Position Salary
9 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Qualifications
  เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ,เครื่องกล,ไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิคส์,เคมี,วัสดุ
  ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  ทุกตำแหน่งถ้ามีประสบการณ์ในธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to Apply
- ส่ง E - mail ของบริษัท
- สมัคร ผ่าน JobThai (Click Apply Now)
Contact
คุณณรงค์เวทย์ สุวรรณพงษ์
บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
355 ม.4 ซ.7C ถ.สุขุมวิท  Tambon Phraekasa  Mueang Samut Prakan
Samut Prakan  10280
Tel : 02-709-3868-70
Fax : 02-324-0949
Email : ampas_15@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : www.ampas.co.th
Job Code 466304
Position Engineer
Categories Engineering
Subcategories Others
Industry Automobile
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Job Location นิคมอุตสาหกรรมบางปู
Date Posted 16 August 2019
Contact คุณณรงค์เวทย์ สุวรรณพงษ์
Click to view map
View All Positions of This Company