JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
23 May 2019
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการและบริหารจัดการโครงการในด้านงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบประปา และระบบไฟฟ้า ให้กับอาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ (สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ www.jec.com) ในปัจจุบันบริษัทกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่างต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Benefits
โบนัส, ค่ารักษาพยาบาลพิเศษ, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, เครื่องแบบพนักงาน, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ (เฉพาะตำแหน่ง), ตรวจร่างกายประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการกู้ซื้อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์, ฯลฯ
Position : วิศวกรสนาม (Site Engineer) สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า/สิ่งแวดล้อม (งานแบบ)

Responsibilities
1. ควบคุมงานติดตั้งให้ได้ตามมาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพและงานก้าวหน้าตามแผนงาน
2. ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย
3. ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาอย่างดี
4. ร่วมประชุมกับเจ้าของงาน ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาหลัก
5. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย
6. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน ปัญหา อุบัติเหตุในโครงการฯลฯ
7. ปฏิบัติตามคำสั่งและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Location
Bangkok
No. of Position Salary
หลายอัตรา
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Qualifications
  เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า
  มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจก่อสร้าง หรือวิศวกรรมระบบ 0 - 3 ปี
  หากมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศกร (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office ได้ดี
  สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ได้
How to Apply
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงานมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ส่ง Resumeมาที่ E-mail
 • Contact
  คุณนันธิยา
  บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพหลโยธิน  Khwaeng Samsen Nai  Phaya Thai
  Bangkok  10400
  Tel : 02-079-5999 ต่อ 2404
  Email : jec_62@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Website : www.jec.com
  Job Code 702500
  Position วิศวกรสนาม (Site Engineer) สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า/สิ่งแวดล้อม (งานแบบ)
  Categories Engineering
  Subcategories MEP Engineering
  Industry Electrical
  Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
  Date Posted 23 May 2019
  Contact คุณนันธิยา
  Click to view map
  View All Positions of This Company