JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
18 July 2019
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร และอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออก และจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด "เพื่อคุณภาพชีวิต" โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ
(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ www.betagro.com )

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
Position : เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ

Responsibilities
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
- รับ Audit จากระบบคุณภาพต่างๆ ทั้งภายใน,ภายนอกและการรับ Audit จากลูกค้า
- BQM Self Assessment Audit
- ดำเนินงานทวนสอบกระบวนการผลิตที่จุด CCP และจุดเสี่ยงที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตราย( Validate Process)
- ดำเนินงานศึกษาอายุการเก็บ Shelf life ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ HACCP
- ตรวจติดตามการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนและ Car ต่างๆ
- จัดทำแผนทวนสอบกระบวนการผลิตสินค้าตาม Quality Plan

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตาม Raw Material Specification และสินค้าตาม Product Specification ให้ได้ตามมาตรฐานของโรงงาน
- รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาและมอบหมายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุม/ตรวจสอบ/ทวนสอบ ระบบ HACCP และ GMP
- ดำเนินการและมีส่วนร่วมในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001:2008), ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (ม.ร.ท.8001)
- ร่วมกับจัดซื้อในการประเมิน Supplier เรื่องการจัดส่งวัตถุดิบให้ได้ตามมาตรฐาน Raw Material Specification
- รับมอบหมายงานอื่นๆ จากผู้บังคับบัญชา เช่น พิจารณาและประเมินผล อนุมัติเบื้องต้น OT, ใบลา เป็นต้น
- ดูแลและรับผิดชอบตรวจสอบงานของพนักงานปฏิบัติการส่วนงานสุขาภิบาล รวมถึงควบคุมงานทางด้านความสะอาดภายในไลน์การผลิต โดยอ้างอิงการปฏิบัติงานตาม Procedure และ Work Instruction ของสายธุรกิจอาหารเครือเบทาโกร

Job Location
สมุทรสาคร, ลพบุรี
Upcountry
No. of Position Salary
หลายอัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
Qualifications
  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ 0-3 ปี ในโรงงานผลิตอาหาร
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  สามารถ เขียน อ่าน ฟังและพูดภาษาอังกฤษ ได้
Apply for this position please contact
  Contact : คุณนววิธ
  Tel : 02-833-8225
  Email : hrbetagro_648@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Address : ประจำสำนักงานใหญ่
How to Apply
 • ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย
 • เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอน และวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
 • สมัครผ่าน JobThai
 • Contact
  ฝ่ายบริหารกำลังคน
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
  323 อาคารเบทาโกร ถ.วิภาวดีรังสิต  Khwaeng Thung Song Hong  Lak Si
  Bangkok  10210
  Tel : 02-833-8225
  Website : www.betagro.com/career
  Job Code 760927
  Position เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ
  Categories Manufacturing/Production/QA&QC
  Subcategories QC/QA/QM
  Industry Agricultural
  Salary ตามโครงสร้างบริษัท
  Job Location สมุทรสาคร, ลพบุรี
  Date Posted 18 July 2019
  Contact ฝ่ายบริหารกำลังคน
  View All Positions of This Company