JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
25 June 2019
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
“เราคือกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจซึ่งเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งผลิตภัณฑ์สุรา เบียร์ โซดา และน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์สินค้าเบียร์ช้าง เบียร์อาชา เบียร์เฟดเดอร์บรอย สุราแสงโสม สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง น้ำดื่มตราช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มแรงเยอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ และธุรกิจร้านอาหารโออิชิ
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ชุดพนักงาน
- โบนัส ฯลฯ
Position : ผู้ช่วยผู้จัดการขาย Hotel&Premium - HORECA (กรุงเทพฯ)

Responsibilities
- วางแผนงานขายสินค้าและการกระจายสินค้ารวมถึงการวางแผนกระตุ้นการขายโดยกิจกรรมส่งเสริมการขายตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
- วางแผนงานขายและส่งเสริมการขายของสินค้าทุกชนิดรวม ช่องทางการจำหน่าย HORECA โดยเน้นการกระจายสินค้า ส่งเสริมการขาย และทำกิจกรรมทางการตลาดตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
- กำหนดแผนการเยี่ยมร้านค้า และสร้างความสัมพันธ์ กระตุ้นการขาย (QDVP3) ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคุลมพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ
- เปิดร้านค้าใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร้านค้ามีผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทจำหน่าย และครอบคลุมพื้นที่การขาย
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อผลักดันให้มีการบริโภค เพิ่มขึ้นรวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้าและภาพลักษณ์สินค้าของบริษัท

Job Location
Chomphon,  Chatuchak,  Bangkok
No. of Position
หลายอัตรา
Qualifications
  ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ , การตลาด, โรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานการขายในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 3 ปี
  มีความรู้และทักษะในด้านบริหารงานขาย/ส่งเสริมการขาย สินค้าอุปโภคอุปโภค (FMCG)
  มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  มีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูล และมีความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผน เป็นอย่างดี
  มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด
  ให้ความสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับทีมขาย ด้วยการพัฒนาทีมงาน รวมทั้งพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารการขาย
Apply for this position please contact
  Contact : คุณธิดารัตน์
  Tel : 02-785-5555 ต่อ 4645
  Email : thaibev_108@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
How to Apply
- สมัครผ่าน JobThai
- สมัครทาง Email
- ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์
https://careers.thaibevgroup.com
Contact
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก  Khwaeng Khlong Toei  Khlong Toei
Bangkok  10110
Tel : 02-785-5555 ต่อ 11
Email : thaibev_108@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : https://careers.thaibevgroup.com
MRT : สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Job Code 782331
Position ผู้ช่วยผู้จัดการขาย Hotel&Premium - HORECA (กรุงเทพฯ)
Categories Sales
Subcategories Chief/Manager/Management
Industry Food, Drink & Tobacco
Date Posted 25 June 2019
Contact ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Click to view map
View All Positions of This Company