JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
18 July 2019
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร และอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออก และจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด "เพื่อคุณภาพชีวิต" โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ
(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ www.betagro.com )

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
Position : เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

Responsibilities
- ตรวจสอบ จัดทำเอกสารที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบใบขออนุมัติจัดซื้อเพื่อแยกประเภทรายการสินค้าในการจัดซื้อ
- ดำเนินการจัดหา/จัดซื้อ ให้ถูกต้องตามขั้นตอนการจัดซื้อและตามระบบที่ทางบริษัทวางไว้
- จัดทำใบขออนุมัติจัดซื้อ ผ่านระบบ ACCPAC และ e-catalog
- จัดหา/จัดซื้อ สินค้าประเภทวัตถุดิบการผลิต ให้ได้คุณภาพตามความต้องการเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขอทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัท ส่งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- ติดต่อประสานงานจัดซื้อส่วนกลาง/ Supplier เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ
- จัดทำใบแจ้งรับสินค้า/ บริการในระบบ ACCPAC
- ควบคุม STOCK สินค้าประเภทวัตถุดิบการผลิตและวัสดุใช้สิ้นเปลืองให้มีใช้เพียงพอและไม่มีผลกระทบต่อหน้างาน
- ตรวจรับสินค้าและจัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด
- จัดทำสรุปรายงานการใช้วัตถุดิบการผลิตและวัสดุใช้สิ้นเปลือง ส่งให้กับทางผู้บังคับบัญชาทราบและให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ให้ความร่วมมือกับบริษัทเกี่ยวกับข้อปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และโครงสร้างด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่

Job Location
Thung Song Hong,  Lak Si,  Bangkok
No. of Position Salary
หลายอัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
Qualifications
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
  มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  ชอบงานประสานงาน
Apply for this position please contact
  Contact : คุณนววิธ , คุณฐาณิกาญจน์
  Tel : 02-833-8225,02-833-8286
  Email : hrbetagro_996@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Address : ประจำสำนักงานใหญ่
How to Apply
 • ท่านสามารถส่งใบสมัครได้โดย
 • เข้าไปที่ Website ของเครือเบทาโกร หากท่านมีปัญหาในขั้นตอน และวิธีการสมัครงาน สามารถโทรติดต่อสอบถาม ตามเบอร์ติดต่อด้านล่าง
 • สมัครผ่าน JobThai
 • Contact
  ฝ่ายบริหารกำลังคน
  กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
  323 อาคารเบทาโกร ถ.วิภาวดีรังสิต  Khwaeng Thung Song Hong  Lak Si
  Bangkok  10210
  Tel : 02-833-8225
  Website : www.betagro.com/career
  Job Code 810600
  Position เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
  Categories Purchasing/Administrative
  Subcategories Sales Support
  Industry Agricultural
  Salary ตามโครงสร้างบริษัท
  Date Posted 18 July 2019
  Contact ฝ่ายบริหารกำลังคน
  View All Positions of This Company