JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
19 August 2019
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ 1 (ธุรกิจทางด่วน)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("BEM") เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ระหว่างบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BECL”) และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BMCL”) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และได้รับมาซึ่งทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกล่าวโดยผลของกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเท่ากับ 15,285,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 15,285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ธุรกิจของบริษัทประกอบไปด้วยการให้บริการทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษ และรถไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นฐานรากในการขยายธุรกิจผ่านการขยายเส้นทางโครงข่ายการให้บริการ ทั้งในระบบทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการระบบขนส่งมวลชน และการคมนาคมชั้นนำในประเทศ และในภูมิภาค นอกจากนั้นยังสามารถต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมไปยังธุรกิจอื่นที่มีอัตราการเติบโต และอัตราผลตอบแทนที่ดีได้ เช่น โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่น ๆ การพัฒนาเชิงพาณิชย์ หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

Benefits
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินช่วยเหลือสมรส
- เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
- เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิลาพักผ่อนประจำปี
Position : พนักงานชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

Responsibilities
- รายงานปริมาณรถบรรทุกที่เข้าชั่งน้ำหนัก
- สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานจราจร
- ป้องกันรถบรรทุกน้ำหนักเกินขึ้นไปบนทางด่วน
- อำนวยความสะดวกการจราจรเบื้องต้น

Job Location
Bang Kapi,  Huai Khwang,  Bangkok
No. of Position Salary
2 อัตรา
13,500++
Qualifications
  เพศชาย อายุ 23-33 ปี
  วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือเครื่องยนต์ หรือ ที่ใกล้เคียง
  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  ขับรถยนต์ได้ (เกียร์ธรรมดาและออโต้) และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  หากมีความรู้ด้านเครื่องยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถทำงานเข้ากะได้
  สามารถโยกย้ายสถานที่ปฏิบัติงานได้
  มีความอดทนสูง
How to Apply
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัททุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น.
- ส่งประวัติมาทาง E-mail
- กรุณาแต่งกายเรียบร้อย และเตรียมเอกสารสมัครงานให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาเอกสารราชการทหาร/รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
Contact
คุณพนิตา พงษ์สวัสดิ์ (แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ 1 (ธุรกิจทางด่วน)
238/7 ถนนอโศก-ดินแดง  Khwaeng Bang Kapi  Huai Khwang
Bangkok  10310
Tel : 02-641-4611 ต่อ 1140
Email : becl_20@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : www.bemplc.co.th
การเดินทางโดย ระบบขนส่งมวลชน
• รถไฟฟ้าสาย Airport link ลงสถานีมักกะสัน และต่อวินมอเตอร์ไซด์
• รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีเพชรบุรี ออกประตูทางออกที่ 1 และต่อวินมอเตอร์ไซด์
• รถโดยสายประจำทาง สาย 98, 136, 154, 185, 206
Job Code 816219
Position พนักงานชั่งน้ำหนักรถบรรทุก
Categories Technicians
Subcategories Vehicle Repair
Industry Services
Salary 13,500++
Date Posted 19 August 2019
Contact คุณพนิตา พงษ์สวัสดิ์ (แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล)
Click to view map
View All Positions of This Company