JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
21 June 2019
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทเป็นผู้นำ ด้านเทคโนโลยีเอกสารการพิมพ์และบริหารคลังจัดส่งครบวงจร


กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. ซึ่งประกอบด้วยบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจทางด้านสิ่งพิมพ์ ดิจิตอล และบริหารคลังสินค้าจัดส่งครบวงจรมานานกว่า 60 ปี และได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 ปัจจุบันบริษัทฯจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ที.เค.เอส.ฯพร้อมที่จะเพิ่มความสามารถ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จนมาเป็น ผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์และกระดาษสำนักงานรายใหญ่ของประเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางบริษัทฯมีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- ยูนิฟอร์ม
- เบี้ยขยัน
- อาหารฟรี
- ค่าที่พัก
- โบนัส
- เทียวประจำปี
- งานเลี้ยงปีใหม่
Position : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

Responsibilities
- ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานแผนการตรวจสอบประจำปี
- สำรวจกิจกรรมในงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
- ประเมินความเหมาะสมระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ
- จัดทำแผนการตรวจสอบ กำหนดวิธีการตรวจสอบ และเลือกวิธีการตรวจสอบอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของการตรวจ
- รวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลจากการตรวจเพื่อพิจารณาความเหมาะสมเพียงพอ
- จัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะ รวบรวมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
- นำเสนอความคืบหน้าของงานตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานรายงานผลการแก้ไขจากผู้รับการตรวจ
- ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน IA
- ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30-18.00 น. และวันเสาร์สุดท้ายของเดือน 9.00-15.30 น.

Job Location
นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
Khok Kham,  Mueang Samut Sakhon,  Samut Sakhon
No. of Position Salary
2
ตามตกลง
Qualifications
  เพศ ชาย/หญิง
  อายุ 28 ปีขึ้นไป
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชี คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  มีความรู้ด้านระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน
  มีความรู้ด้านระบบ ISO
  มีความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ
  ใช่้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
Apply for this position please contact
  Contact : คุณยุวดี (ปูเป้)
  Tel : 089-810-7796
  Email : tksjob_64@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
How to Apply
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • สมัครด้วยตนเอง
 • สมัครทาง E-mail


 • หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร
  1.สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร 1 ฉบับ
  2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ฉบับ
  3.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
  4.สำเนาใบผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
  5.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
  6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล/ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/อย่างละ 1ฉบับ (ถ้ามี)
  Contact
  คุณศรุดา แดงต๊ะ
  บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
  นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
  30/88 ม.1 ถ.เจษฎาวิถี  Tambon Khok Kham  Mueang Samut Sakhon
  Samut Sakhon  74000
  Tel : 02-784-5888 ต่อ 3212
  Fax : 02-784-5880
  Email : tksjob_64@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Website : www.tks.co.th , http://synergy.synnex.co.th/RCDataEntry/Recruit/recruitApplicationForms.aspx?Regis=tks
  Job Code 835497
  Position เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
  Categories Accounting
  Subcategories Audit
  Industry Publishing/Printing
  Salary ตามตกลง
  Job Location นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
  Date Posted 21 June 2019
  Contact คุณศรุดา แดงต๊ะ
  Click to view map
  View All Positions of This Company