JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
18 July 2019
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการ การผลิตเครื่องปรุงรส ของคนไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า “เด็กสมบูรณ์, ไอ-เชฟ และ แม็กชัพ “ โดยถือกำเนิดและก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 เป็นต้นมา รวมระยะเวลาถึงปัจจุบันกว่า 70 ปี อันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทย ที่ได้พิสูจน์ความรู้ ความสามารถ การแข่งขันทางการค้าในการผลิตสินค้าประเภทเครื่องปรุงรส เพื่อจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและในเวทีต่างประเทศทั่วโลก มาเป็นลำดับ
ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การปรับปรุงกระบวนการบริหารองค์กรด้านต่างๆ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรโดยรวม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า “ที่ไหนมีครัว ที่นั่นต้องมีเรา”

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
Benefits
1. ทำงาน 5 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่ , ทำงาน 6 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดโรงงานมหาชัย และโรงงานระยอง
2. โบนัสประจำปี
3. โบนัสผันแปรตามผลประกอบการ (Performance Bonus)
4. การทบทวนและปรับค่าจ้างประจำปี
5. นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
6. ประกันสุขภาพกลุ่ม
7. ประกันอุบัติเหตุ
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ
10. รางวัลอายุงาน
11. รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)
12. ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
13. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น แต่งงาน, อุปสมบท ฯลฯ
14. แจกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯฟรีทุกเดือน

** บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ระดับประเทศ ประจำปี 2559 **
Position : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (โรงงานสมุทรสาคร ) รับสมัครด่วน !

Responsibilities
1. ดำเนินการตรวจสอบสินค้าและนับจำนวนจากฝ่ายผลิต
2. ดำเนินการตรวจสอบและนับจำนวนสินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งมอบลูกค้า
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการรับเข้า - จ่ายออก
4. ลงรายงาน-บันทึกการรับเข้า-ออกสินค้าในโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Job Location
Tha Chin,  Mueang Samut Sakhon,  Samut Sakhon
No. of Position Salary
1 อัตรา
ตามโครงสร้างเงินเดือน
Qualifications
  เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ในการควบคุมการรับ-จ่าย/จัดส่งสินค้าสำเร็จรูปมากกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีความรู้และเข้าใจในระบบคุณภาพ ISO 9001 , GMP-HACCP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ขับรถโฟล์คลิฟท์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to Apply
 • E-mail
 • สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท
 • สมัครงานผ่าน JobThai


 • ** สัมภาษณ์รู้ผลภายใน 1 อาทิตย์ **นัดเริ่มงานทันที
  Contact
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
  767 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.วัดไผ่เงิน  Khwaeng Thung Wat Don  Sathon
  Bangkok  10120
  Tel : 038-650-224 (088-194-2062)(โรงงานระยอง), 034-822-201-3 หรือ 083-9890951 (โรงงานมหาชัย) , 02-674-7990 ต่อ 913 (สำนักงานใหญ่), 091-119-9095 ,
  Fax : 02-674-8530
  Email : hrmaxchup145_164@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Website : www.deksomboon.com
  BTS ลงสถานีสุรศักดิ์ ต่อวินมอไซด์
  Job Code 854971
  Position เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (โรงงานสมุทรสาคร ) รับสมัครด่วน !
  Categories Transportation/Warehouse
  Subcategories Warehouse
  Industry Food, Drink & Tobacco
  Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
  Date Posted 18 July 2019
  Contact ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  Click to view map
  View All Positions of This Company