JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
21 August 2019
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เริ่มดำเนินกิจการประกันชีวิตครั้งแรกด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่เลขที่ 25-27 ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ ต่อมาในปี พ.ศ.2500 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ เลขที่ 624 ตึกสหธนาคาร และในปี พ.ศ.2502 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ อาคาร 8 ถนนราชดำเนิน พร้อมกับได้ดำเนินกิจการเรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ.2513 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ อันมีนายวานิช ไชยวรรณ เป็นผู้นำเข้ามาปรับปรุงโครงสร้าง และระบบบริหารงานครั้งใหญ่ โดยมีนายอนิวรรตน์ กฤตยากีรณ เป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานการดำเนินงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน ตลอดจนวางแผนพัฒนาจนไทยประกันชีวิตสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทยประกันชีวิตได้สั่งสมประสบการณ์ และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากมหาชนเพิ่มขึ้นตามลำดับ เป็นผลให้ไทยประกันชีวิตก้าวขึ้นสู่บริษัทประกันชีวิตชั้นแนวหน้าของคนไทยในปัจจุบัน

ร่วมเป็นหนึ่งในบุคลากรของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกันชีวิตซึ่งก่อตั้งขึ้นบนแผ่นดินไทยโดยคนไทย และเพื่อคนไทยมากกว่า 70 ปี
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิตกลุ่ม/ประกันอุบัติเหตุพนักงาน
- ค่ารักษาพยาบาล/ทันตกรรม/ผิวหนัง
- ชุดเครื่องแบบ (ยูนิฟอร์ม)
- โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น มงคลสมรส มรณกรรม อุปสมบท
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
Position : เจ้าหน้าที่บัญชีบริหารและงบประมาณ

Responsibilities
- จัดทำรายงานงบประมาณทรัพย์สิน และค่าใช้จ่าย เพื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง
- จัดทำฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายจริง และงบประมาณที่มีข้อมูลครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้ในการจัดทำรายงานต่างๆ
- ประสานงาน และจัดทำการเพิ่ม ลด การโอนย้ายงบประมาณให้เป็นระบบ จัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ตรวจสอบได้ง่าย
- จัดทำงบประมาณทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายดำเนินงานประจำปี
- สนับสนุนการจัดทำ และวิเคราะห์รายงานทางการเงินในรูปแบบบัญชีบริหาร เป็นรายเดือนและรายไตรมาส
- สนับสนุนการจัดทำ และวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนและค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ
- ร่วมจัดทำแผนธุรกิจ 3 ปี และ 10 ปี

Job Location
Din Deang,  Din Daeng,  Bangkok
No. of Position Salary
1 อัตรา
N/A
Qualifications
  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ทำงานทางด้านบัญชีบริหาร และงบประมาณ 2 ปีขึ้นไป
  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี (Microsoft Excel and PowerPoint)
  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
  มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบในการทำงาน
How to Apply
- สมัครด้วยตนเอง
- ส่งประวัติ มายัง Email
- สมัครผ่าน JobThai
Contact
คุณขจงขวัญ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
123 ถนนรัชดาภิเษก  Khwaeng Din Deang  Din Daeng
Bangkok  10400
Tel : 02-247-0247 ต่อ 1222
Fax : 02-246-9517
Email : thailifehr_60@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : www.thailife.com
- รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประตูทางออกที่ 4
- รถโดยสารประจำทาง สาย 73, 73ก, 136, 137, 206, 514, 517
Job Code 883351
Position เจ้าหน้าที่บัญชีบริหารและงบประมาณ
Categories Accounting
Subcategories General Accounting
Industry Insurance
Salary N/A
Date Posted 21 August 2019
Contact คุณขจงขวัญ
Click to view map
View All Positions of This Company