JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
27 May 2019
INTEQC Group
INTEQC Group ดำเนินธุรกิจหลักในการ ผลิต แปรรูป และจัดจำหน่ายอาหารสัตว์ นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์และสารอาหารเสริมสำหรับสัตว์ และ นำเข้าวัตถุดิบ ผลิต แปรรูป และจัดจำหน่ายสารเสริมสำหรับอาหารคน (Human Consumption)ในกลุ่มยังประกอบธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำสำหรับกุ้งและปลา โรงเพาะฟัก (Hatchery) และยังมีฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สุกรและฟาร์มสุกรขุน กำลังขยายกิจการเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทอินเทคค์ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องการรับบุคลากรที่มีศักยภาพสูง รักการเรียนรู้และความท้าทาย ที่มองหาความก้าวหน้าในวิชาชีพไปพร้อมกับการเติบโตและขยายงานขององค์กรดังนี้กลุ่มอินเทคค์

Benefits
- เสื้อฟอร์ม 6 ตัว
- อาหารฟรี 3 มื้อ(ยกเว้นระดับ ผจก.แผนกขึ้นไป)
- หอพักในบริเวณบริษัทฯฟรี
- รถรับ-ส่งฟรี สาย สมุทรสงคราม (แม่กลอง)
- ประกันอุบัติเหตุและทุพพลภาพเนื่องจากการทำงาน
- ดูงานและฝึกงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ฝึกอบรมภายในและภายนอก
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ห้องสมุด
- การแข่งขันกีฬาประจำปี
- โบนัสประจำปี
Position : ผู้จัดการส่วนงานคลังสินค้า (Wheat Flour Mill Operation) รับสมัครด่วน !

Responsibilities
1. ตรวจสอบสินค้าและบริหารจัดการสินค้าคงคลังไห้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
2. ตรวจการรับ การจัดเก็บ และการจ่ายอาหารสำเร็จรูป
3. วางแผนงานเมื่อได้รับการร้องเรียน หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงาน
4. ตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
5. ศึกษาและพัฒนาตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษัท
6. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อพบปัญหา เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย เป็นต้น
7. สามารภแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ตามลำดับความสำคัญ
8. รายงานผลการปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท

Job Location
Na Khok,  Mueang Samut Sakhon,  Samut Sakhon
No. of Position Salary
1 อัตรา
N/A+ประสบการณ์
Qualifications
  เพศ ชาย / หญิง อายุ 18ปีขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการ โลจิกติกส์
  ประสบการณ์ 2-3 ปี
  ภาษาอังกฤษอ่านและเขียนอยู่ในระดับดี , การพูดและการฟังอยู่ในระดับพอใช้ สามารถอ่านบทความและสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
  มีไหวพริบดี สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และสนใจที่จะพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาเพิ่มเติมและการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
How to Apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai
- สมัครผ่าน E-mail recruitment@inteqc.com
Contact
แผนกสรรหาทรัพยากรบุุคคล
INTEQC Group
77/12 ม.2  Tambon Na Khok  Mueang Samut Sakhon
Samut Sakhon  74000
Tel : 034-886-148 Ext. 1062-1064
Fax : 034-851-132
Email : inteqc_50@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : www.inteqcgroup.com
Job Code 899971
Position ผู้จัดการส่วนงานคลังสินค้า (Wheat Flour Mill Operation) รับสมัครด่วน !
Categories Transportation/Warehouse
Subcategories Warehouse
Industry Food, Drink & Tobacco
Salary N/A+ประสบการณ์
Date Posted 27 May 2019
Contact แผนกสรรหาทรัพยากรบุุคคล
Click to view map
View All Positions of This Company