JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
17 September 2019
บริษัท พรหมมหาราช พัฒนาที่ดิน จำกัด
ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์เป็นศูนย์ค้าส่งเสื้อผ้าส่งออกขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในกรุงเทพมีร้านค้ากว่า 1,200 ร้านต้องการทีมงานที่มีความสามารถในการบริหารงานศูนย์การค้า พื้นที่เช่า และอาคารจอดรถบริษัท พรหมมหาราช พัฒนาที่ดิน จำกัด

Benefits
1. ยูนิฟอร์ม
2. กองทุนประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน
3. โบนัสประจำปี
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. อาหารกลางวัน
6. ตรวจสุขภาพประจำปี
7. เบี้ยขยัน
8. ประกันอุบัติเหตุ
Position : ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม รับสมัครด่วน !

Responsibilities
1.ควบคุมการซ่อมบำรุงอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ ระบบประปา ระบบกล่องวงจรปิด ระบบลิฟต์ ระบบบันไดเลื่อน
2.วางแผนการทำงาน ติดตามตรวจสอบ ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาภายนอกได้เป็นอย่างดี
3.ควบคุมทีมงานวิศวกรรม และดูแลรักษาระบบงานซ่อมบำรุงให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
4.ควบคุมงานบริหารลดต้นทุนและงบประมาณของหน่วยงานวิศวกรรม
5.ควบคุมงานบริหารและรายงานประสิทธิภาพของหน่วยงานวิศวกรรมและจัดทำรายงานต่อผู้บริหาร
6.เปิด และ ปิด ระบบการทำงาน ตามมาตรฐานการอาคาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ได้เป็นอย่างดี
7.ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม
8.ตรวจสอบและบันทึกค่าการทำงานของระบบ Chitter ต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ อย่างมีประสิทธิภาพ
9.แก้ปัญหาที่เกิดจากการซ่อมบำรุง การซ่อมแซมต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยการจำแนกสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา
10.บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนส่วนงานต่างๆ และจัดลำดับความสำคัญในการซ่อมบำรุง/ทำความสะอาดในกรณีเร่งด่วน
11.นำเสนอวิธีการต่างๆในการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการซ่อมบำรุง การซ่อมแซม ต่อผู้บังคับบัญชา
12.มีความรู้และเข้าใจในงานและเตรียมพร้อมสำหรับการประเมิน
13.สนับสนุนและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน
14.ปฏิบัติตามหลักการและกฏระเบียบความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด
15.ตรวจสอบ ดูแล และอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับเหมา ให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ และปลอดภัย
16.ตรวจควบคุม ดูแล สรุปรายการ สต๊อก ค่าใช้จ่าย ให้มีประสิทธิภาพ
***พิจารณา ใบสมัคร ผู้ที่ผ่านงานระบบ อาคารขนาดใหญ่ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า เท่านั้น***

Job Location
Khlong Mahanak,  Pomprap Satruphai,  Bangkok
No. of Position
1 อัตรา
Qualifications
  อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป
  ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์
  มีประสบการณ์ในตำแหน่งวิศวกรรม/บำรุงรักษามากกว่า 5 ปี
  มีประสบการณ์ด้านระบบอาคารขนาใหญ่ห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to Apply
1. สมัครด้วยตัวเอง
2. ส่งจดหมายสมัครงาน
3. สมัครทาง E- mail
4. สมัครผ่านทาง JobThai.com
Contact
คุณแดวิด
บริษัท พรหมมหาราช พัฒนาที่ดิน จำกัด
488 ถนนดำรงรักษ์  Khwaeng Khlong Mahanak  Pomprap Satruphai
Bangkok  10100
Tel : 02-628-1888 ต่อ 7035 ต่อ 1630
Fax : 02-628-1777
Email : bobaetower_37@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Job Code 930349
Position ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม รับสมัครด่วน !
Categories Engineering
Subcategories Chief/Manager/Management
Industry Real Estate
Date Posted 17 September 2019
Contact คุณแดวิด
Click to view map
View All Positions of This Company