JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
19 July 2019
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
“เราคือกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจซึ่งเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งผลิตภัณฑ์สุรา เบียร์ โซดา และน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์สินค้าเบียร์ช้าง เบียร์อาชา เบียร์เฟดเดอร์บรอย สุราแสงโสม สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง น้ำดื่มตราช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มแรงเยอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ และธุรกิจร้านอาหารโออิชิ
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ชุดพนักงาน
- โบนัส ฯลฯ
Position : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ - TBR (จ.ขอนแก่น)

Responsibilities
→ จัดทำและ Update นโยบายความปลอดภัยฯ และขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับพนักงาน
→ จะทำและส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยที่สามารถวัดผลได้ เพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสามารถที่จะติดตามและพัฒนาต่อได้ทั้งในส่วน Leading และ Lagging Indicators เพื่อยืนยันว่าพนักงาน ผู้รับเหมาทุกคนที่ปฏิบัติงานได้รับความรู้และปฏิบัติตามระบบความปลอดภัย โดยอุบัติเหตุในการทำงานขั้นหยุดงานต้องเป็น 0 (TRIR = 0)
→ ให้คำแนะนำและเป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับประเด็นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
→ รับผิดชอบในการจัดทำและพัฒนาระบบในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวางแผนงานและกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ กำหนด
→ ให้คำแนะนำในการประเมินความเสี่ยงอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน โดยเป็นผู้ให้ความรู้ กำหนดวิธีการในการประเมินและให้คำแนะนำในการปรับปรุงอันตรายจากการประเมิน
→ จัดทำแผนการฝึกอบรมด้าความปลอดภัยร่วมกับ HC เพื่อจัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด
→ ติดตาม บันทึก รายงานหรือเอกสารราชการ และสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

Job Location
Nam Phong,  Khon Kaen
No. of Position Salary
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
Qualifications
  ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, วิศวกรรมความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆ ที่ผ่านการอบรมและทดสอบ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับวิชาชีพ ตามกฎกระทรวงฯ
  มีประสบการณ์ 0-2 ปี
  สามารถขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามกฎหมาย
  มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน
  มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) เป็นต้น
  มีความสามารถในการสื่อสารและนำเสนอที่ดี
  มีความสามารถในการจัดทำข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
  มีความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี (Toeic 550)
  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และต่างประเทศได้
Apply for this position please contact
  Contact : คุณปิยาภรณ์ ปฐวีสมุทร
  Tel : 02-785-7878 ext 7211
  Email : thaibev_350@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
How to Apply
- สมัครผ่าน JobThai
- สมัครทาง Email
- ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์
https://careers.thaibevgroup.com
Contact
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก  Khwaeng Khlong Toei  Khlong Toei
Bangkok  10110
Tel : 02-785-5555 ต่อ 11
Email : thaibev_350@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : https://careers.thaibevgroup.com
MRT : สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Job Code 960563
Position เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ - TBR (จ.ขอนแก่น)
Categories Safety/Environment
Subcategories Safety
Industry Food, Drink & Tobacco
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
Date Posted 19 July 2019
Contact ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
View All Positions of This Company