JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
Tags: JobsBangkokLegalServices
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
25 August 2019
1577 Home Shopping Co.,Ltd.
ผู้ให้บริการช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ Call Center แบบครบวงจรรายแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งผู้บริโภค และเจ้าของผลิตภัณฑ์ ด้วยบริการที่เป็นมาตรฐานสากล พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปรียบเสมือนกุญแจสู่ความสำเร็จในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด

Benefits
 • ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนเงินช่วยเหลือครอบครัว
 • วันหยุดพิเศษในวันเกิดของพนักงาน
 • เบิกค่าหนังสือเสริมทักษะ และพัฒนาความรู้ได้เต็มจำนวน
 • ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพนักงาน
 • Position : Senior Legal and Compliance - ประจำรามคำแหง 60/4 (ใกล้แยกลำสาลี) ด่วน!!!

  Responsibilities
  - ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ (โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค,ส.ค.บ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - เป็นที่ปรึกษาและช่วยเจรจา ติดต่อประสานงานชี้แจงในฐานะตัวแทนบริษัทกับกรมคุ้มครองผู้บริโภค,ส.ค.บ ฯลฯ ในกรณีมีปัญหาในประเด็นต่างๆ
  - รับผิดชอบการร่าง / ตรวจนิติกรรมสัญญา ร่างจดหมายโต้ตอบ และดูแลงานคดีความเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายและไม่เสียเปรียบในการทำนิติกรรม สัญญากับคู่ค้า และสัญญาธุรกิจต่างๆ
  - จัดทำหนังสือบอกกล่าวทวงถาม หนังสือยินยอม หนังสือมอบอำนาจต่างๆ ในการดำเนินงานกฎหมาย
  - เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการจดทะเบียนต่างๆ เช่น จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนภาษี จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  - งานโต้ตอบเอกสาร ร่างจดหมาย/หนังสือโต้ตอบ ดำเนินการโต้ตอบจดหมาย หนังสือที่เกี่ยวกับการทวงถาม ยกเลิกสัญญา หรือ การตอบโต้ข้อแย้งแทนบริษัทฯ
  - ดำเนินการติดต่อทวงถาม เจรจา ประนีประนอมยอมความในการติดตามหนี้สิน รับผิดชอบงานนิติกรรมสัญญา ดำเนินการร่างสัญญา ตรวจร่างสัญญา ตีความร่างสัญญา ประสานงานการบังคับใช้สัญญา
  - ดำเนินงานทางด้านกฎหมายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่นให้ถ้อยคำ ชี้แจงต่อหน่วยงานราชการตามหนังสือเชิญพบ
  - ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Job Location
  สำนักงานใหญ่ 1577 Home Shopping ซอยรามคำแหง 60/4-5
  Huamak,  Bang Kapi,  Bangkok
  No. of Position Salary
  1 อัตรา
  30,000 - 45,000 (ตามประสบการณ์การทำงาน)
  Qualifications
    เพศหญิงเท่านั้น อายุ 27 - 37 ปี (ไม่เกิน 37ปี)
    จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์, กฎหมาย
    สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ดี ทั้งพูด ฟัง อ่าน เขียน
    หากมีประสบการณ์ ในด้านกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค,กฎหมายด้านการ - ประกอบกิจการด้านทีวี,การขายตรง หรือที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    บุคลิกภาพโดยรวมดี มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
    มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการติดต่อประสานงานดี และมีความละเอียด รอบคอบ
    มีใบอนุญาตทนายความ
    สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
    เป็นคนยืดหยุ่นเรื่องเวลาการทำงาน เนื่องจากบริษัททำงานในวันเสาร์
  Apply for this position please contact
    Contact : คุณแก๊ป
    Tel : 087-345-2255
    Email : proptech11_401@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
    Address : เลขที่ 1 สำนักงานใหญ่ 1577 Home Shopping รามคำแหง 60/4
   LINE ID : recruitgap

  How to Apply
 • สมัครผ่านทาง JobThai
 • ส่ง Resume สมัครงานตรงผ่านทางอีเมล
 • สมัครที่บริษัท พร้อมสัมภาษณ์
 • Contact
  คุณธวัลหทัย (คุณเฟิร์ส) ฝ่ายบุคคล
  1577 Home Shopping Co.,Ltd.
  เลขที่ 1 รามคำแหง 60/4  Khwaeng Huamak  Bang Kapi
  Bangkok  10240
  Tel : 089-939-5771, 082-359-7333
  Email : proptech11_401@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Website : www.facebook.com/1577SPIRITPeople
  Job Code 963232
  Position Senior Legal and Compliance - ประจำรามคำแหง 60/4 (ใกล้แยกลำสาลี) ด่วน!!!
  Categories Legal
  Industry Services
  Salary 30,000 - 45,000 (ตามประสบการณ์การทำงาน)
  Job Location สำนักงานใหญ่ 1577 Home Shopping ซอยรามคำแหง 60/4-5
  Date Posted 25 August 2019
  Contact คุณธวัลหทัย (คุณเฟิร์ส) ฝ่ายบุคคล
  Click to view map
  View All Positions of This Company