JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
18 September 2019
บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
บริษัทของเราดำเนินธุรกิจร้านอาหารเป็นทั้งไทยประยุกต์และยุโรป เมนูส่วนใหญ่เป็นอาหารโฮมเมดที่ร้านทำเอง พร้อมทั้งเครื่องดื่มนาๆชนิดที่คัดสรร หน้าตาและรสชาติมาแล้วเป็นอย่างดี และมีบริษัทเครือประกอบด้วย
1.บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด (ร้าน Happy Fish สาขาเอเชียทีค) ในโครงการเอเชียทีค แฮปปี้ฟิช – ร้านอาหารกึ่งบาร์ ตั้งอยู่เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ เต็มอิ่มกับอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพดีและดนตรีสด DJ.เล่นสดเพราะๆ รวมไปถึงบรรยากาศสุดชิลล์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
2.บริษัท โคเบอน่า จำกัด (ร้าน OCTO Seafood Bar สาขาสุขุมวิท24) ภายใน Octo Seafood Bar มี 2 ชั้น แบ่งออกเป็น zone outdoor และ indoor ในอาคารประกอบด้วยร้านเก๋ๆ ฮิปๆ
3.บริษัท เค็บเบล จำกัด (ร้าน Happy Fish สาขาเมกาบางนา) ร้าน Happy Fish มีการออกแบบตกแต่งร้านที่ผ่อนคลาย เป็นกันเองและหน้าตาอาหารที่ดูสะดุดตาน่าทาน ทำให้ผู้คนที่และนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมาอดที่จะแวะเข้ามา พักผ่อนหย่อนใจ ลองชิมหาอาหาร เครื่องดื่ม และดื่มด่ำกับบรรยากาศไม่ได้
Benefits
- ค่าอาหาร ทุกตำแหน่ง
- วันหยุดพักร้อนประจำปี
- งาน Staff party
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- Service Charge บางตำแหน่ง-ประกันสังคม
- ค่า Incentive
Position : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน(ธุรกิจร้านอาหาร)

Responsibilities
-กำหนดนโยบาย การวางแผนงาน ตลอดทั้งระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การงบประมาณ การรายงาน การควบคุม
-ควบคุมและตรวจสอบการบริหารรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสด ด้วยความรัดกุมและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
-ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทฯ ในแต่ละงวด โดยใช้ระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป POS& ERP หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่บริษัทฯ จะนำมาใช้ในอนาคตให้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันต่อตารางเวลาที่กำหนด
-ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำรายงานทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมถึงการดำเนินงานในทุกด้านพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารตามระยะเวลาที่กำหนด
-ควบคุม และประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนธุรกิจและงบประมาณ และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง เป็นไปตามแผนงบประมาณและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้
-ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อการยื่นรายการและการนำส่งภาษีที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันต่อเวลาที่ทางราชการกำหนด
-ควบคุมและตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน และหนี้สินทุกประเภทของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพตามความเป็นจริง โดยครบถ้วน ถูกต้องโดยมีการจัดทำประกันภัยที่ครอบคลุมเพื่อเป็นการลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงภัยประเภทต่างๆ
-บริหารจัดการระบบการควบคุมการนำส่งเอกสารและข้อมูลให้สำนักงานตรวจสอบ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมในรูปแบบของการ Tracking รายการเอกสาร จำนวน กำหนดระยะเวลาที่ต้องจัดส่ง รวมถึงกำหนดดูแล ผู้รับผิดชอบ
จัดทำรายงานการวิเคราะห์ต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าส่งผลต่อกำไรขององค์กร นำเสนอต่อผู้บริหาร และข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปสู่การควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Job Location
Wat Phrayakrai,  Bang Kho Laem,  Bangkok
No. of Position Salary
1 อัตรา
ตามประสบการณ์
Qualifications
  จบการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบัญชี
  อายุ 30 ปี ไม่เกิน 45 ปี เพศ หญิง /ชาย
  มีประสบการณ์ด้านการบัญชีการเงินอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  มีทักษะด้าน Computer และระบบที่เกี่ยวข้อง Express รบบ
  มีความรู้เรื่องระบบERP/HQ
  เคยผ่านงานธุรกิจร้านอาหารหรือโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน
  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อดทนต่อแรงกดดัน
Apply for this position please contact
  Contact : ฝ่ายบุคคล
  Tel : 086-368-5166
  Email : twst-group_05@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
 LINE ID : twstjob

How to Apply
- สมัครผ่านทาง E-mail
- สมัครผ่าน jobthai.com
Contact
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
เลขที่ 2194 ห้องเลขที่ อาร์ 02-05 ซอยเจริญกรุง 72-76 ถนนเจริญกรุง  Khwaeng Wat Phrayakrai  Bang Kho Laem
Bangkok  10120
Tel : 086-368-5166
Email : twst-group_05@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
 LINE ID : twstjob

BTS ลงสถานีตากสิน
-รถเมย์ สาย 1,15,75,547
-รถสองแถวใหญ่ วัดลาดบัวขาว
Job Code 973982
Position ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน(ธุรกิจร้านอาหาร)
Categories Accounting
Subcategories Supervisor and Management Level
Industry Food, Drink & Tobacco
Salary ตามประสบการณ์
Date Posted 18 September 2019
Contact ฝ่ายบุคคล
View All Positions of This Company