JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
21 August 2019
บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นความต้องการ ความพึงพอใจและความสุขในการอยู่อาศัยของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่ประกอบด้วย รูปแบบผลิตภัณฑ์ ทำเลที่ตั้งโครงการ ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการบริการที่มีประสิทธิภาพในระดับแนวหน้า เพื่อสร้างความเชื่อถือในระยะยาวจากผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง

บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
Benefits
สวัสดิการ
1. กองทุนประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ชุดฟอร์ม
5. ค่าพาหนะในการเดินทาง/ค่าน้ำมัน
6. เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
7. เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
8. เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
9. งานอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจย์
10.ของขวัญวันเกิด
11. ค่าโทรศัพท์
12. ลาเพื่อสอบในการศึกษาต่อ
13. กิจกรรมนันทนาการ
14. การปรับเงินเดือนประจำปีและโบนัส
15. เบี้ยเลี้ยง/ค่าใช้จ่าย
16. ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี
17. เยี่ยมพนักงานที่ประสบอันตราย/เจ็บป่วย
18. ตรวจสุขภาพประจำปี
19. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
20. ประกันสุขภาพ
Position : เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหา)

Responsibilities
- วิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อกำหนดวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
- จัดทำโครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
- รับผิดชอบดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร รายบุคคล
- รับผิดชอบจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
- รับผิดชอบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
- รับผิดชอบการจัดทำแบบทดสอบในการประเมินหรือเลื่อนขั้น
- รับผิดชอบการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร
- รับผิดชอบการหาผู้สืบทอดตำแหน่ง
- รับผิดชอบการจัดทำ Training Road Map และการฝึกอบรมทุกประเภท
- ดูแลและวิเคราะห์ผลการพัฒนาบุคลากรโดยใช้เครื่องมือต่างๆอย่างเหมาะสมและถูกต้อง
- รับผิดชอบการประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
- รับผิดชอบการเฝ้าติดตามการพัฒนาความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างใกล้ชิด
- รับผิดชอบให้คำแนะนำ ชี้แนะ ความรู้ความเข้าใจในงานพัฒนาองค์กรแก่พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ
- รับผิดชอบในการให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่ฉลาด ขยัน ทุ่มเท
- ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย

Job Location
Arun Ammarin,  Bangkok Noi,  Bangkok
No. of Position Salary
1 อัตรา
ตามประสบการณ์และความสามารถ
Qualifications
  หญิง อายุ 28 -35 ปี
  ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ รัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
  ประสบการณ์ทำงานบุคคลไม่น้อยกว่า 2 ปี
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  ขยัน อดทน ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  มีความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ กฎหมายแรงงานและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
How to Apply
 • สมัครทาง E-mail
 • เข้ามาสมัครที่บริษัท
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • Contact
  แผนกบุคคล
  บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
  667/15 อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น7 ถนนจรัญสนิทวงศ์  Khwaeng Arun Ammarin  Bangkok Noi
  Bangkok  10700
  Tel : 02-886-1816-7ต่อ 121-122
  Fax : 02-886-1060
  Email : rp_52@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Website : www.rp.co.th
  บีทีเอสที่ใกล้
  1.วงเวียนใหญ่---ทางออก 1
  เดินต่อไปข้ามไฟแดงถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน---ไปทางขวา--ป้ายซอยตากสิน 4
  ---สาย 68 มินิและแอร์เหลืองเล็ก--ท่าพระ--จรัญฯ...ป้ายรถเมล์จะอยู่แถวศูนย์การค้านครหลวง ก่อนไฟแดงสามแยกไฟฉาย

  2. สถานีตลาดพลู----ทางออก 3 ...เดินไปเลี้ยวขวาที่ไฟแดง---ป้ายรถเมล์ฝั่งตรงข้ามเดอะมอลล์ ท่าพระ
  สาย 57 และ 68 รถใหญ่----ท่าพระ--จรัญฯ เช่นกัน

  3. ลงสถานีกรุงธนบุรี ---ทางออก 3 ฝั่งซ้าย...ลงไปท่ารถเมล์สาย 84
  ต่อ 84 ไปลาดหญ้า--วงเวียนใหญ่--ลงป้ายแรกและป้ายเดียวบนถนนอินทรพิทักษ์
  ต่อสาย 42,68เล็ก,ปอ.542----ท่าพระ---จรัญฯสนิทวงศ์

  หรือ หากชอบนั่งเรือด่วน
  ลงสถานีสะพานตากสิน.....ทางออก 2---ท่าเรือด่วนสาทร---ท่าเรือวังหลัง
  เดินออกไปถนนพรานนก หน้า รพ.ศิริราช
  ---ตุ๊กตุ๊ก , รถกระป๊อ เกือบทุกสาย

  สายรถเมล์ที่ผ่านหน้าบริษัท >> 40 , ปอ.40 , 509 , 80 , ปอ.171
  Job Code 985251
  Position เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหา)
  Categories Training/HR/Recruiting
  Subcategories HR Staff
  Industry Real Estate
  Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
  Date Posted 21 August 2019
  Contact แผนกบุคคล
  Click to view map
  View All Positions of This Company