JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
16 September 2019
Toyobo Saha Safety Weave
บริษัท โตโยโบะ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2425 โดยดำเนินธุรกิจปั่นด้ายและสิ่งทอ ปัจจุบันเรายังคงปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกตลอดเวลา โดยอาศัยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการผลิตโพลิเมอร์และเทคโนโลยีชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จัดเป็นกลุ่มธุรกิจเฉพาะทาง 3 กลุ่มคือ ฟิลม์บรรจุภัณฑ์ และโพลิเมอร์สำหรับวัสดุอุตสาหกรรม และ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ฯลฯ
บริษัท โตโยโบะ จำกัด มีความแข็งแกร่งและเราหวังว่าจะสร้างผลกำไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเร่งการเติบโต เรายังกระตือรือร้นในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนสืบไป กลุ่ม บริษัท โตโยโบะ จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีสมรรถนะสูงสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องโดยการเสริมสร้างเทคโนโลยีหลักของให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
สำหรับ บริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด นั้นเราถือเป็นหนึ่งในเครื่อข่ายทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของกลุ่ม บริษัท โตโยโบะ จำกัด โดยเราได้ร่วมทุนกับ กลุ่ม บริษัทเครือสหพัฒนพิบูล จำกัด เพื่อจะเติบโตเป็นผู้ผลิตผ้าสำหรับถุงลมนิรภัย อันดับหนึ่งของโลก ทั้งนี้ทางเราต้องการสรรหาผู้มีความสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวโตโยโบะ เพื่อช่วยกันพัฒนาองค์กรของเราให้เกิดความมั่นคง ตลอดไป
Benefits
- กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
- เบี้ยขยัน
- เงินค่าฌาปนกิจ
- งานสังสรรค์ หรือทัศนศึกษา
- เงินโบนัส(ตัดก่อน 31 สิงหาคมของทุกปี)
- เงินค่ากะ
- การปรับค่าจ้าง
- ค่าเบี้ยตาแหน่ง
- สิ่งปลูกสร้าง โดยใช้ร่วมกับ บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จากัด (หอพัก,โรงอาหาร,สนามกีฬา)
- ห้องพยาบาล
- การตรวจร่างกายประจาปี
- การช่วยค่ารักษาพยาบาล
- เงินช่วยเหลือ กรณี พนักงานเสียชีวิต
- ประกันกลุ่ม
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือกรณี ภัยพิบัติ
- ค่าอาหาร
- ค่าเดินทาง
- เงินพิเศษตามอายุงาน
Position : ล่ามภาษาญี่ปุ่น

Responsibilities
1.แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย หรือ จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น
2.สื่อสารภาษาญี่ปุ่นระหว่างผู้บริหารชาวญี่ปุ่นและบุคคลอื่นๆทั้งในและนอกองค์กร
3.ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บริหารและช่วยเหลือผู้บริหารชาวญี่ปุ่นด้านการสื่อสารและอื่นๆ
4.มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้

Job Location
Samrong Tai,  Phra Pradaeng,  Samut Prakan
No. of Position Salary
1 อัตรา
60,000 บาท ต่อเดือน
Qualifications
  เพศหญิง อายุระหว่าง 24 - 40 ปี
  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  หากมีประสบการณ์ในการแปลเอกสารหรือทำงานในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ทั้งทางด้านการอ่านและการเขียน ในระดับพอใช้
  ทำงาน จันทร์ – วันศุกร์ หยุด วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประเพณีที่บริษัทกำหนด
  สามารถทำงานที่ แถวถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้
  อายุสัญญา: 6 เดือน
How to Apply
- สมัครผ่าน Email
- สมัครผ่านเว็บ JobThai
- สมัครด้วยตนเอง

สามารถขอรับใบสมัครที่ป้อม รปภ. ของ บริษัท เอราวัณ สิ่งทอ จำกัด โดยแจ้งว่าต้องการมาสมัครงานกับทาง บริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด (ใบสมัครสีฟ้า) ท่านสามารถกรอกใบสมัครและส่งคืนที่ป้อม รปภ. หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จ และรอการติดต่อกลับ
Contact
คุณภาคภูมิ กำลังบุญ
Toyobo Saha Safety Weave
49/1 หมู่ที่ 3  Tambon Samrong Tai  Phra Pradaeng
Samut Prakan  10130
Tel : 097-265-7000, 02-183-3904
Fax : 02-183-3905
Email : Toyobo_12@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : http://www.toyobo-global.com
จุดสังเกตุ : เข้าทางซอยเอราวัณ ปากซอยคือ ห้างทองรัศมีเยาวราช และ 7-11
Job Code 993157
Position ล่ามภาษาญี่ปุ่น
Categories Interpreter/Tourist Guide/Reservation
Subcategories Interpreter
Industry Garment
Salary 60,000 บาท ต่อเดือน
Date Posted 16 September 2019
Contact คุณภาคภูมิ กำลังบุญ