JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
17 September 2019
บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และจำหน่ายฝ้าเพดาน โลหะหุ้มผนังอาคาร อลูมิเนียมเคลือบสี และผลิตภัณฑ์จากงานโลหะ สำหรับงานโครงการ เช่น โครงการสนามบิน สถานีรถไฟฟ้า และโครงการอาคารสูงบริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด

Benefits
 • ค่าเดินทาง/อาหาร
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ
 • เครื่องแบบ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันชีวิต
 • ของขวัญสมรส
 • เงินช่วยเหลืองานศพ
 • เงินช่วยเหลือภัยพิบัติ
 • โบนัสทุกปี
 • ปรับค่าจ้างทุกปี
 • กีฬาสานสัมพันธ์
 • สังสรรค์ปีใหม่
 • สัมมนา+ท่องเที่ยวประจำปี
 • พัฒนาศักยภาพบุคลากร
 • Position : ผู้จัดการฝ่ายออกแบบวิศวกรรม (Design Engineering Manager) รับสมัครด่วน !

  Responsibilities
  งานบริหารจัดการด้านการออกแบบ
  1.ควบคุมการออกแบบในทีมให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  2.ควบคุมการออกแบบให้สามารถผลิต/ติดตั้งได้โดยมีต้นทุนที่ไม่สูง
  3.ควบคุมการผลิตแบบเพื่อการผลิตและติดตั้งให้ทันตามกาหนด
  4.สร้างทีมงานให้มีความพร้อมเพื่อรับงานที่มีความซับซ้อนและยาก
  5.สร้างมาตรฐานการออกแบบให้สินค้ามีคุณภาพมาตรฐานสากล
  6.สรุปและรายงานผลงานของฝ่ายให้กับผู้บังคับบัญชาทุกเดือน
  งานพัฒนาศักยภาพผู้ใต้บังคับบัญชา
  1.สร้างวัฒนธรรมในทีมให้สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าทั้งนอก/ในองค์กร
  2.พฒนาความรู้และเทคนิคในการออกแบบสินค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
  3.การนำเทคโนโลยี่ใหม่ๆเข้ามาช่วยงานออกแบบ
  การจัดการทั่วไป
  1.ดูแลระบบให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO 9001
  2.ผลักดันทีมให้เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
  3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  Job Location
  Dokmai,  Prawet,  Bangkok
  No. of Position Salary
  1 อัตรา
  ตามโครงสร้าง
  Qualifications
    เพศ : ชาย
    อายุ : 35 ปี ขึ้นไป
    การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, ออกแบบผลิตภัณฑ์
    ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไปในตาแหน่งหัวหน้าแผนกออกแบบ
    ความสามารถพิเศษ : ชอบค้นคว้าเกี่ยวกับวัสดุและการออกแบบรายละเอียดงานด้านสถาปัตยกรรมสมัยใหม่, รักงานท้าทาย
    ความรู้ :สถาปัตยกรรม, วิศวกรรมโครงสร้าง, เทคโนโลยี่อาคาร, การประหยัดพลังงานในอาคาร, เทคโนโลยี่การแปรรูปโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล
    ทักษะ : สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สามารถใช้โปรแกรมออกแบบเช่น AutoCAD 2D 3D
    ความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดเป็นระบบ , มีวุฒิภาวะและความเป็นผู้นาสูง, มีจิตวิทยาในการบริหารคนที่ทางานด้านการออกแบบ
    สามารถไปทางานต่างประเทศได้
  Apply for this position please contact
    Contact : ณฐพร จันทร์เพ็ชร
    Tel : 088-228-5009
    Email : fameline_95@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
    Address : 35/11 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.10250
  How to Apply
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • Contact
  คุณวรินทร์พร สงวนรัมย์
  บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
  35/11 ถ.กาญจนาภิเษก  Khwaeng Dokmai  Prawet
  Bangkok  10250
  Tel : 086-339-7669 (สำนักงานใหญ่), 084-106-7383 (โรงงานพานทอง)
  Fax : 02-365-5890
  Email : fameline_95@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Website : www.fameline.com
  Job Code 995212
  Position ผู้จัดการฝ่ายออกแบบวิศวกรรม (Design Engineering Manager) รับสมัครด่วน !
  Categories Drawing/AutoCAD/Engineering Design
  Subcategories Design Engineer
  Industry Construction
  Salary ตามโครงสร้าง
  Date Posted 17 September 2019
  Contact คุณวรินทร์พร สงวนรัมย์
  Click to view map
  View All Positions of This Company