วิศวกรไฟฟ้า ( Electrical engineer ) (Solar Project)

Shift Supervisor (หัวหน้ากะ) โรงไฟฟ้าบ้านบึง จ.ชลบุรี

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (GRM)

พนักงานอาคารและสถานที่ (ช่างซ่อมบำรุง)

Legal Officer (Sr./Jr.)

ช่างไฟฟ้า (สุราษฎร์ธานี, กระบี่)

IT Support ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าmsw จ.กระบี่ / โรงไฟฟ้าโชคชัย จ.นครราชสีมา

Secretary (ปฏิบัติงานอาคารITF/คลองสาน จ.กรุงเทพฯ)

Graphic Designer/Multimedia Officer

พนักงานจัดซื้อวัตถุดิบ (Purchasing Officer) ทั่วประเทศ

วิศวกรสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineer) ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าน้ำพอง จ.ขอนแก่น

วิศวกรประจำกะเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าชีวมวลบ่อพลอย กาญจนบุรี

Automation Engineer (DCS/SCADA/PLC Programmer)

Assistant to MD

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (BOI)

วิศวกรโยธา (Site Engineer) งานโครงการสวนอุตสาหกรรม/โรงไฟฟ้ากระบี่

Export Sales Executive

วิศวกรเครื่องกลอาวุโส (Sr. Mechanical Engineering)

พนักงานเขียนแบบ / โยธา (Draftsman)

ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง 1 ตำแหน่ง

Fuel Operator หลายจังหวัด

พนักงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment Officer)

ผู้จัดการแผนกบัญชี (ปฏิบัติงานไซต์งานน้ำพอง จ.ขอนแก่น)

Domestic sales

PHP Programmer

พนักงานรับสินค้า (Storehouse Operator)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ปฏิบัติงานจ.กระบี่/จ.ขอนแก่น

วิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาลอาวุโส (ปฏิบัติงานโครงการสวนอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี)

พนักงานควบคุมเครื่องจักร Operater

วิศวกรจัดซื้อ

วิศวกรประจำโรงงาน

พนักงานเขียนแบบเครื่องกล (Draftman)

ช่างเทคนิคไฟฟ้า ประจำโครงการ Solar Cell

ช่างสำรวจ ประจำโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่(โยธา)

วิศวกรประมาณราคา (Estimate Engineer) ปฏิบัติงานไซต์งานทุ่งเหียง จังหวัดชลบุรี

หัวหน้างานก่อสร้าง (Civil Supervisor)

ช่างไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าบ้านบึง/จ.ชลบุรี)

พนักงานการตลาด -โรงชิพบ้านบึง จ.ชลบุรี