เจ้าหน้าที่ปริวรรตเงินตรา(FXO) ประจำพื้นที่กรุงเทพทั้งหมด

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำธนาคารกสิกรไทยอาคารพหลโยธิน

เจ้าหน้าที่แนะนำบริการดิจิทัล (Digital Service Officer )พนักงานต้อนรับประจำสาขา

เจ้าหน้าที่ธุรการ IT ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) พื้นที่ ชลบุรี

เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (BCO) ประจำพื้นที่ สยามสแควร์ ปทุมวัน ถ.สุขุมวิทตอนต้น

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) พื้นที่ เกาะพะงัน

เลขานุการผู้บริหารประจำธ.กสิกรไทยสำนักแจ้งวัฒนะ / พหลโยธิน / ราษฎร์บูรณะ / สีลม

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำธนาคารกสิกรไทย อาคารแจ้งวัฒนะ (เมืองทอง)

เลขานุการ ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานแจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี)

เลขานุการ ประจำธ.กสิกรไทยสำนักงานตึกเมืองไทยภัทร (รัชดา-ห้วยขวาง)

เจ้าหน้าที่ธุรการ IT ธนาคารกสิกรไทยอาคารพหลโยธิน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำธ.กสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฏร์บูรณะ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน IT Risk (ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สัญญาจ้าง 3 เดือน) ประจำธ.กสิกรไทยสำนักงาน Emquartier

ผู้ช่วยสนับสนุน IT Graphic (กสิกรไทยสำนักราษฎร์บูรณะ)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักสีลม

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาบางพลี สัญญาจ้าง 3 เดือน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำธนาคารกสิกรไทยสาขาดาวคนอง

เลขานุการผู้บริหาร ธนาคารกสิกรไทยสาขาสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนรัชดาภิเษก ตากสิน-ท่าพระ

เจ้าหน้าที่ธุรการ IT (ประจำธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ) สัญญาจ้าง 6

พนักงานต้อนรับ ธนาคารกสิกรไทยสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ สัญญาจ้าง 1 ปี

เลขานุการ ธนาคารกสิกรไทยอาคารภิรัชทาวเวอร์(Emquartier BTSพร้อมพงษ์)

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนประดิพัทธ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ศูนย์ฯ ถนนเอกชัย) สัญญาจ้าง 3 เดือน