เจ้าหน้าที่ธุรการ ( เฉพาะพิการด้านแขน/ขา และการได้ยิน )

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสำนักงานใหญ่สุขาภิบาล 3

Programmer

เจ้าหน้าที่บุคคล (Recruit)

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขานครราชสีมา

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขานครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่)

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (สาขานครสวรรค์)

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาสุพรรณบุรี

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาหาดใหญ่

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาชุมพร

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาขอนแก่น

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาอุดรธานี

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาสุราษฏร์ธานี

Web Programmer

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาชัยภูมิ

Collection Manager

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Auditor)

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขานครปฐม

Financial Advisor ด้านงานบริหารสินทรัพย์

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาร้อยเอ็ด

นักศึกษาฝึกงาน

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาภูเก็ต

ผู้ช่วยผู้จัดการพนักงานสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ห้องสำนวน(เพศชาย)

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน Pre-Write Off

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน Loss On Sale

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินแผนก Legal ประจำสนญ.และต่างจังหวัด เงินเดือน 20,000 บาท

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาราชบุรี

Collection Supervisor

Part-time (คีย์ข้อมูล) ประจำรามคำแหง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อประจำศูนย์ Toyota จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่งานประกันภัย

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำจังหวัด เชียงราย

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำ สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำจังหวัด นครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำ รามอินทรา

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำจังหวัด สมุทรสงคราม

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำจังหวัด เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

เจ้าหน้าที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ SMEs

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำจังหวัด ระยอง

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำกรุงเทพ ธนบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสาขานครปฐม)

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำจังหวัด จันทบุรี

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำจังหวัด หนองคาย

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำจังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำจังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำจังหวัด ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช