เจ้าหน้าที่ธุรการ ( เฉพาะพิการด้านแขน/ขา และการได้ยิน )

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสำนักงานใหญ่สุขาภิบาล 3

Programmer

เจ้าหน้าที่บุคคล (Recruit)

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาระยอง

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขานครราชสีมา

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขานครศรีฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่)

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาสุพรรณบุรี

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาหาดใหญ่

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาพิษณุโลก

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาสุรินทร์

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาชุมพร

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาขอนแก่น

ทนายความ ประจำสำนักงานใหญ่

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาอุดรธานี

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาสุราษฏร์ธานี

Web Programmer

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาชัยภูมิ

Collection Manager

เจ้าหน้าที่ธุรการ (Auditor)

เจ้าหน้าที่งานศาล ประจำสำนักงานใหญ่

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขานครปฐม

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาThe Jas รามอินทรา

เจ้าหน้าที่บุคคล (Time Attendance)

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาร้อยเอ็ด

นักศึกษาฝึกงาน

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาภูเก็ต

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน Pre-Write Off

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน Loss On Sale

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินแผนก Legal ประจำสนญ.และต่างจังหวัด เงินเดือน 20,000 บาท

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาราชบุรี

Collection Supervisor

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาบุรีรัมย์

Motion Graphic

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาอุบลราชธานี

HRIS Specialist

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านประกันภัย)

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำจังหวัดจันทบุรี

เจ้าหน้าที่บังคับคดี (สาขาเชียงใหม่)

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำจังหวัดหนองคาย

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

ช่างไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำจังหวัดเชียงราย

ช่างอาคาร

ทนายความ ประจำภาคเหนือ (เชียงใหม่ นครสวรรค์)

ทนายความ ประจำภาคใต้ (ภูเก็ต หาดใหญ่)

ทนายความ ประจำภาคอีสาน (อุดรธานี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด)

ทนายความ ประจำภาคกลาง (นครปฐม)

เจ้าหน้าที่งานศาล ประจำภาคใต้ (ภูเก็ต หาดใหญ่)

เจ้าหน้าที่งานศาล ประจำภาคอีสาน (ร้อยเอ็ด)

เจ้าหน้าที่งานศาล ประจำภาคเหนือ (นครสวรรค์)

เจ้าหน้าที่บังคับคดี สาขา(นครศรีธรรมราช)

เจ้าหน้าที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ SMEs