ผู้จัดการร้าน PLAYBOY สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

ผู้จัดการร้าน PLAYBOY ห้างเซ็นทรัลวิลเลจ สุวรรณภูมิ(เปิดสาขาใหม่31ส.ค.31นี้)

พนักงานขาย PLAYBOY ห้างเซ็นทรัลวิลเลจ สุวรรณภูมิ (เปิดสาขาใหม่วันที่31ส.ค.62นี้)

ผู้จัดการแผนก สรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม โทร.02-539-2004 ต่อ 34

Designer (เสื้อผ้าแฟชั่นชาย/หญิง Brand Playboy)

หัวหน้าบัญชีและการเงิน (บริษัท ล้ำยุค ฟู๊ด จำกัด)

Supervisor ร้าน Playboy Cafe แฟชั่นไอส์แลนด์

Baristaและพนักงานเสริฟ ร้าน Playboy Cafe สาขาเซ็ลทรัลเวิลด์

Sale Supervisor ( Shop) / Counter

เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้าหน้าร้าน (วุฒิ ม.6-ปวส.) สอบถามโทร 083-0978284

เจ้าหน้าที่บัญชีรับ-จ่าย (ปฎิบัติงาน ลาดพร้าว 88 ) สอบถามโทร 083-0978284

Graphic Designer (ออกแบบสื่อการตลาด Offline / Online) สอบถามโทร 083-0978284

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ธุรกิจด้านอาหาร) สอบถามโทร 083-0978284

ผู้จัดการแผนก พัฒนาบุคลากร (HRD,OD,Training)