ผู้แทนขาย (สาขาอุบลราชธานี)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง)

Store Operation Audit Manager

ผู้จัดการออกแบบ (ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง)

เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สิน

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ

พนักงาน Planogram / Schematic

เจ้าหน้าที่ Shipping ** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **

โปรแกรมเมอร์ (ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง)

CRM Manager

ผู้จัดการเเผนกสินเชื่อ

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

เจ้าหน้าที่ข้อมูลสินค้า-Ecommerce(ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง)

เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี

เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน

ธุรการ MRP (ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง)

Sale เครื่องมือช่าง (ประจำภาคตะวันออก)

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ( ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง)

เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**

Sale เครื่องใช้ไฟฟ้า (ประจำภาคกลางและภาคอีสาน)

ผู้แทนขาย (ประจำสาขา นครราชสีมา)

ผู้จัดการแผนก IT

ผู้จัดการแผนกบัญชีทรัพย์สิน (ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง)

ผู้แทนขาย (ประจำสาขาเพชรเกษม)

ผู้แทนขาย (ประจำสาขารังสิต)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (เจ้าหน้าที่ประสานงาน)

พนักงานขาย Ecommerce

เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำสำนักงานใหญ่ดินแดง)