เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา โลตัส แยกท่ากุบ สุราษฏร์ธานี

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี นครสวรรค์(วี สแควร์)

เจ้าหน้าที่สกรีนเครื่องกึ่งอัตโนมัติ

เจ้าหน้าที่สกรีนเครื่องกึ่งอัตโนมัติ

เจ้าหน้าที่แอดมินประสานงาน

หัวหน้าทีมผลิต

เจ้าหน้าที่กราฟฟิค

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา ภูเก็ต

เจ้าหน้าที่กราฟฟิค

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ

หัวหน้าทีมผลิต

เจ้าหน้าที่ Admin / Marketing

เจ้าหน้าที่ Admin / Marketing

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

เจ้าหน้าที่ขับรถส่งสินค้า

เจ้าหน้าที่ขับรถส่งสินค้า

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา ยิ่งเจริญ สะพานใหม่

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา ยิ่งเจริญ สะพานใหม่

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำสาขารามคำแหง

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา รามคำแหง

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา ภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี นครสวรรค์(วี สแควร์)

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี จังหวัด เพชรบุรี

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี จังหวัด เพชรบุรี

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำสาขาบิ๊กซี พัทยากลาง

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี พัทยากลาง

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา โลตัส แยกท่ากุบ สุราษฏร์ธานี

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำสาขา โลตัสหน้ามอ. หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่แอดมินประสานงาน

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา บางใหญ่

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา บางใหญ่

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี เพรชเกษม

เจ้าหน้าที่ขาย

เจ้าหน้าที่เทคนิค IT

เจ้าหน้าที่เทคนิค IT

พนักงานตรวจสอบสาขา

พนักงานตรวจสอบสาขา