เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา โลตัส แยกท่ากุบ สุราษฏร์ธานี

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี นครสวรรค์(วี สแควร์)

เจ้าหน้าที่สกรีนเครื่องกึ่งอัตโนมัติ

เจ้าหน้าที่สกรีนเครื่องกึ่งอัตโนมัติ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าทีมผลิต

เจ้าหน้าที่กราฟฟิค

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา ภูเก็ต

เจ้าหน้าที่กราฟฟิค

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ

หัวหน้าทีมผลิต

เจ้าหน้าที่ ขาย ออนไลน์

เจ้าหน้าที่ ขายออนไลน์

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

เจ้าหน้าที่ขับรถส่งสินค้า

เจ้าหน้าที่ขับรถส่งสินค้า

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา ยิ่งเจริญ สะพานใหม่

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา ยิ่งเจริญ สะพานใหม่

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำสาขารามคำแหง

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา รามคำแหง

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา ภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี นครสวรรค์(วี สแควร์)

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี จังหวัด เพชรบุรี

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี จังหวัด เพชรบุรี

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำสาขาบิ๊กซี พัทยากลาง

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี พัทยากลาง

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา โลตัส แยกท่ากุบ สุราษฏร์ธานี

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำสาขา โลตัสหน้ามอ. หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำสาขา โลตัสหน้ามอ. หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขาบางใหญ่

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา บางใหญ่

เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี เพรชเกษม

เจ้าหน้าที่เทคนิค IT

เจ้าหน้าที่เทคนิค IT

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต