วิศวกรขาย / Sales Engineer / พนักงานขายหน่วยงานราชการ

ช่างเทคนิค ติดตั้ง GPS, กล้องวงจรปิด , จานดาวเทียม , เครื่องเสียง (ทั่วประเทศ)

พนักงานขายทางโทรศัพท์ / Telesales

เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า/ IT Helpdesk Support (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

ช่างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ (ระบบแอร์)

เจ้าหน้าที่ IT Support On Site (มีใบขับขี่) โซนกรุงเทพและปริมณฑล ด่วน!!!

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า / Warehouse Officer

โปรแกรมเมอร์แอพลิเคชั่น / Mobile Application Developer ( Android Skills

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาโปรแกรม / Web Programmer ( PHP or JavaScript Skills)

เจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูล / Database Administrator

เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม / Firmware Design Officer

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน / System Analyst

เจ้าหน้าที่การตลาด / Marketing Officer

เจ้าหน้าที่ธุรการ / Admin Officer

เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์ / Creative & Graphic Designer

ผู้จัดการโครงการ / Project Manager

นักทดสอบซอฟต์แวร์ / Software Tester

เจ้าหน้าที่วิศวกรเครือข่าย / Network Engineer

เจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์ / Graphic Designer ออกแบบนิตยสาร ( สัญญาจ้าง 3 เดือน )