เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน (Collection Support)

Data Warehouse (SQL Server)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ Phone Collection

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน (Collection MIS)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่ กรุงเทพมหานคร)

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา, Training (ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ)

เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลเร่งรัดหนี้สิน (Inbound Collection)

ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อส่วนบุคคล (Telesales) รับสมัครจำนวนมาก!!

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง จ.ลำพูน

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่ จ.ลพบุรี)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ IT (Business Analyst, Tester)

หัวหน้าทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collection Supervisor)

เจ้าหน้าที่สอบถามความพึงพอใจการบริการลูกค้า (Call Survey) สัญญาจ้าง!!

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (พื้นที่ จ.สระบุรี และ จ.อยุธยา)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่ อ.เมือง จ.อ่างทอง)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.สิงห์บุรี)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.สมุทรปราการ, จ.ฉะเชิงเทรา)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (อ.เมือง อ.เชียงดาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.เชียงราย จ.พะเยา)

ฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ (ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ)

Financial Analyst / Budgeting and Controlling

เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสาร (สัญญาจ้าง 3 เดือน)

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสาขา (จ.กำแพงเพชร)

เจ้าหน้าที่บริหาร วิเคราะห์ข้อมูล (Data Scientist)

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสาขา (จ.ชุมพร)