เจ้าหน้าที่บัญชี GL/ Bank Reconciliation

เจ้าหน้าที่การตลาด

เจ้าหน้าที่พยาบาลพิจารณาสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ (Nurse Claim Assessor)

Call center ด้านประกันชีวิต

เจ้าหน้าที่บริการกรมธรรม์

เจ้าหน้าที่งานขายทางโทรศัพท์ (Telesales)

เจ้าหน้าที่พิจารณาประกันภัยมารีน

ผู้ช่วยผู้จัดการ (พิจารณารับประกันทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด)

พนักงานขับรถผู้บริหาร รับสมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอาวุโส

เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส การเงิน

เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส กำกับธุรกิจและบริหารความเสี่ยง

Talent Acquisition ( Senior Officer - Assist. Manager )

ผู้จัดการบัญชีและการเงิน

พนักงานขายรถยนต์มือสอง ด่วนมาก

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าแจ้งซ่อมบำรุง (ธุรกิจรถเช่า) Service Advisor

ด่วน เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์

เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล (สำนักกรรมการ)

ผู้จัดการตรวจสอบและบันทึการปล่อยสินเชื่อ