Sales Representative (ประจำโครงการโซนบางนา-ศรีนครินทร์)

After Sales Service Officer (Condo)

Marketing Officer

Project Engineer (กรุงเทพ-ปริมณฑล)

Foreman (โซนบางใหญ่ ชัยพฤกษ์)

Site Engineer (กรุงเทพ-ปริมณฑล)

Marketing Specialist (Condo)

Site Staff (ธุรการประจำโครงการโซนบางพลี สมุทรปราการ)

Product Development Specialist

Sales Representative (รังสิต)

Sale Representative (โครงการฉะเชิงเทรา)

Home Care Service Supervisor

Home Care Service Foreman (ประจำโครงการโซนสมุทรปราการ)

Foreman (ชลบุรี)

Business Development Specialist

Marketing Officer (ปฏิบัติงานโซนชลบุรี, ระยอง)

General Home Care Service Foreman

Construction Management Specialist

Marketing Manager

Material Planning Engineer

After Sales Service Manager

Cost Accounting Specialist (บัญชีต้นทุนโรงงาน ทำงาน 6 วัน)

AP Accounting Specialist/ Officer

Foreman (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

Survey Engineer

Sales Representative (ประจำโครงการโซนบางขุนเทียน-ชายทะเล)

Customer Service Officer (ประจำโครงการโซนหัวหมาก)

Project Manager ประจำโครงการในกรุงเทพฯ

Foreman (สถาปัตย์) (โซนพระราม 2)

Sales Representative (ประจำโครงการโซนรามอินทรา)

Customer Service Officer (Condo โซนบางพลัด)

Sales Representative (Condo โซนสุขุมวิท-พระราม 4) ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

Sales Representative (ประจำโครงการโซนแจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์)

Customer Service Officer (ประจำโครงการโซนประชาอุทิศ-พระประแดง)

Sales Representative (ประจำโครงการโซนประชาอุทิศ)

Sales Representative (ประจำโครงการโซนแจ้งวัฒนะ ซอยหอการค้าไทย)

Customer Service Officer (โซนชลบุรี)

Sales Representative (ประจำโครงการโซนลาดกระบัง)

พนักงานธุรการ (สัญญาจ้าง) ประจำโครงการโซนปทุมธานี

Project Engineer (โซนอ่อนนุช-วงแหวน-ลาดกระบัง)

Customer Service Officer (โซนราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (Land Application Specialist)

Foreman (โซนมีนบุรี, ร่มเกล้า, กิ่งแก้ว)

Customer Service Officer (โซนดินแดง-ราชวิถี)

Project Engineer (ปฏิบัติงานโซนชลบุรี)