เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกวางแผนการผลิต

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก/ ผู้จัดการแผนก (QC) **ประสบการณ์สายงานอาหาร**

ผู้จัดการแผนก จป.วิชาชีพ

ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง / ระบบน้ำ / ระบบไฟฟ้ากำลัง / ระบบBoiler

รองผู้จัดการฝ่ายผลิต **มีประสบการณ์ด้าน SNAK หรือขนมขบเคี้ยวจะพิจารณาเป็นพิเศษ**

Process Improvement Supervisor

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝ่ายผลิต **ด่วน ประสบการณ์สายงานอาหาร 2 ปี**

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินเจ้าหนี้ (Finance Officer - AP)

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส

หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์ (ประจำบ.โอคินอสฟู๊ด ในเครือบริษัทไทยยูเนี่ยน)

เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT (Senior Supervisor)

ช่างควบคุมเครื่องจักร (ประจำบ.โอคินอสฟู๊ด จก.)

หัวหน้าแผนกพัฒนากระบวนการผลิต (Supervisor)

หัวหน้าหน่วยคลังสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ

พยาบาลวิชาชีพ**เกษียณอายุ**

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Asst.Manager (B2B)

รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี (TMAC)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ และประกันคุณภาพ (Manager)

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ (ประจำ บมจ.แพ็คฟู๊ด ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร)

เจ้าหน้าที่(ปากพนัง)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตกุ้งพีและนอเพลียส ประจำสาขาพังา,สตูลและสงขลา

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ค่าตอบแทน และผลประโยชน์) Supervisor

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ System&Network (Staff3)

พนักงานขับรถครอบครัวผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Staff2)