เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส

ผู้ควบคุมการขาย

วิศวกรประสานงาน (สัญญาจ้าง)ปฎิบัติงานสนามบินสุวรรณภูมิ

Project Engineer

Programmer (Java)

พนักงานคลังสินค้า (พนักงานประจำศูนย์กระจายสินค้าปทุมธานี)

Key Account Sales Executive (Sale Modern Trade)

เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ / Site Administrator

พนักงานขาย

พนักงานขับรถผู้บริหาร (รามคำแหง)

Sales Executive

พนักงานบริการ

พนักงานจัดโชว์สินค้า (Merchandise)

เขียนแบบ AutoCad (ยินดีรับปวส.จบใหม่)

Customer Service Office ปฎิบัติงานสถานีรถไฟฟ้านานา

Office Engineer (ประจำสุวรรณภูมิ)

Mechanical Engineer

Sales IT Solution

เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน (ประจำบริษัทล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด)

เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท คาร์คอนวินี่ จำกัด (ในเครือ ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน))

ผู้แทนขายงานโครงการ (Project Sales)

Material Control Officer